Έτσι θα γίνει η αξιολόγηση για υπαλλήλους σε γραφεία βουλευτών, κομμάτων

Διαβάστε επίσης

Τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει  αξιολόγηση των υπαλλήλων που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη σε γραφεία βουλευτών του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γραφεία κομμάτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «οι εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται κατά τις διατάξεις της εν λόγω υπουργικής απόφασης αναφέρονται στα έτη αξιολόγησης 2012 και 2013, οι οποίες κατά την πρώτη εφαρμογή συντάσσονται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, ήτοι μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου 2014.»

EΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Παλαιότερα άρθρα: