Ανοιχτές οι αγορές για τα ΕΛΠΕ

Διαβάστε επίσης

Οι αγορές έχουν ανοίξει για τα Ελληνικά Πετρέλαια και ο όμιλος κινείται με συστηματικό τρόπο στην κατεύθυνση της αντικατάστασης του υφιστάμενου  δανεισμού του προκειμένου να μειώσει το χρηματοοικονομικό κόστος.

Έτσι τα Ελληνικά Πετρέλαια ξαναβγαίνουν στις αγορές με νέο Εταιρικό Ομόλογο. Η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ανέθεσε στις τράπεζες Alpha Bank A.E., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. και Piraeus Bank S.A. τη διοργάνωση έκδοσης Ευρώ-ομολόγου πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου. Η Έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το οριστικό ύψος και το επιτόκιο της έκδοσης θα οριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιμολόγησης της έκδοσης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με σκοπό την μείωση του χρηματοδοτικού κόστους και την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του.

Μέχρι στιγμής τα ΕΛ.ΠΕ. έχουν εκδώσει, δύο ομόλογα. Το πρώτο, ύψους 500 εκ. ευρώ, με επιτόκιο 8%, λήγει το 2017. Στις 16 Μαΐου 2014, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η έκδοση δολαριακού ευρώ-ομολόγου, του πρώτου για ελληνική εταιρεία, χωρίς πιστοληπτική διαβάθμιση (unrated). Το ύψος της έκδοσης, διάρκειας 2 ετών, ανήλθε στα 400 εκ., αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο, και το επιτόκιο στο 4,625%, λόγω του ιδιαίτερα ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Νοικοκύρεμα λοιπόν, καθώς η κρίση υποχωρεί και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για μεγάλους παίκτες όπως τα ΕΛΠΕ γίνεται όλο και με καλύτερους όρους.

Παλαιότερα άρθρα: