Απάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη σε άρθρο του RP

Διαβάστε επίσης

Τιμά τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη το γεγονός πως διάβασε στο rp.gr το άρθρο του Αντώνη-Μάριου Παπαγιώτη για τη “Διαύγεια” και απάντησε άμεσα. Αν μη τι άλλο δείχνει πως έχει μια ευρύτητα σκέψης κι αναγνωρίζει πως δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, όμως έχει αξία ο καθένας να διατυπώνει ελεύθερα τη γνώμη του. Το σημειώνουμε ως αξιέπαινη αντίθεση με άλλους Υπουργούς που το μόνο που ξέρουν είναι να απειλούν με… αγωγές!

Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, λοιπόν, λάβαμε την ακόλουθη απάντηση την οποία και δημοσιεύουμε ολόκληρη ακολούθως:

H μετάπτωση του συνόλου των αποφάσεων (11,5 εκ.), λόγω μεγάλου όγκου ολοκληρώνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες, οπότε και θα είναι άμεσα προσβάσιμα στο σύνολό τους. Τα σημαντικότερα από τα παλαιά url naming schemes θα ενεργοποιηθούν αν και οι προηγμένοι τρόποι αναζήτησης προσφέρουν πολλά περισσότερα ενώ τα παλαιά urls προσέφεραν μόνο πρόσβαση σε συγκεκριμένα έγγραφα ή φορείς, χωρίς περαιτέρω δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης. Επιπλέον, η πληθώρα των μοναδικών links, δίνοντας πρόσβαση μόνο σε πολύ συγκεκριμένο εύρος πληροφόρησης, επιβάρυνε το σύστημα, σε σύγκριση με την ενδεικτική αναφορά φορέων στην παρούσα αρχική σελίδα και τη νέα προηγμένη αναζήτηση σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες προσωποποιημένες υπηρεσίες του «η Δι@ύγεια μου» που προσφέρουν αξιόπιστα και εξατομικευμένα αποτελέσματα, αναλόγως των επιλογών που ο ίδιος ο χρήστης επιθυμεί. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο πολιτοκεντρικός τρόπος αναζήτησης με απλές λέξεις κλειδιά, εύρος ημερομηνιών καθοριζόμενο από τους χρήστες, φίλτρα εξειδίκευσης (μεταξύ των οποίων υπογράφοντες, φορείς, είδη πράξεων, χρονικά πλαίσια, κ.α.) και εύχρηστους τρόπους ταξινόμησης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη προαγωγή της διαφάνειας, την ενίσχυση της πληροφόρησης και την προώθηση του ελέγχου από τους πολίτες, αφού δεν είναι πλέον απαραίτητη η γνώση της διοικητικής ιεραρχίας και ορολογίας για την αναζήτηση πράξεων και αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης.

Εμφάνιση – Χρηστικότητα

Η νέα ιστοσελίδα αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν πληθώρα σχολίων από την κοινωνία των πολιτών καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του παλαιού Διαύγεια, οι οποίοι ανέφεραν δυσκολίες εντοπισμού πράξεων με διάφορα ουσιαστικά στοιχεία αναζήτησης, με τελικό αποτέλεσμα την απόκρυψη χρήσιμης πληροφορίας. Επιλέχθηκε η υλοποίηση μηχανισμού άμεσης αναζήτησης στο σύνολο της πληροφορίας ενός αναρτημένου εγγράφου (περιγραφικά δεδομένα και κείμενα) ώστε με εύκολο τρόπο, βασιζόμενο στη συνήθη εξοικείωση των πολιτών και σε διαδεδομένες πρακτικές που χρησιμοποιούνται από γνωστές μηχανές αναζήτησης όπως π.χ. Google, ο πολίτης να βρίσκει άμεσα τη πληροφορία που τον ενδιαφέρει, χωρίς περιορισμούς. Ο τελικός σχεδιασμός έγινε με μοναδικό γνώμονα την απλή και απρόσκοπτη πρόσβαση πολιτών, επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών στο πλήρες φάσμα της παρεχόμενης πληροφορίας. Η φιλικότητα χρήσης ειδικά σε πολίτες, αποδείχτηκε μετά από εκτενή συνεργασία ακόμα και με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμΕΑ) και πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με την εμφάνιση της ιστοσελίδας του Νέου Διαύγεια είναι ευπρόσδεκτη μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης (helpdesk) του Προγράμματος.

Έλεγχος εφαρμογής και λειτουργίας

Με πρωτοβουλία της αρμόδιας Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΣΟΔΕ) του Διαύγεια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες στενή συνεργασία με τα αρμόδια ελεγκτικά σώματα της δημόσιας διοίκησης για τον λεπτομερή έλεγχο ουσιαστικής – και όχι μόνο νομότυπης – εφαρμογής και τήρησης των προβλεπόμενων από τους υπόχρεους φορείς του δημοσίου. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, μετά από προτάσεις της ΣΟΔΕ ήδη έχει ολοκληρώσει σημαντικό αριθμό ελέγχων σε φορείς που δεν αναρτούσαν τις αποφάσεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Επισημαίνεται ότι οι δυνατότητες αναζήτησης πληροφορίας και μέσα στο περιεχόμενο των αναρτημένων εγγράφων, μια νέα δυνατότητα που προσφέρεται από το νέο Διαύγεια (σε σύγκριση με την περιορισμένη αναζήτηση μόνο στα τυπικά περιγραφικά χαρακτηριστικά δεδομένα ενός εγγράφου που συμπλήρωνε ο χρήστης του παλαιού Διαύγεια), ενισχύουν σημαντικά το ελεγκτικό έργο πολιτών, δημοσιογράφων και ελεγκτικών μηχανισμών και αποτελούν ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την πάταξη της διαφθοράς στο δημόσιο βίο.

Ελεύθερες υπηρεσίες

Μέσω του νέου Application Programming Interface ανοιχτού κώδικα (Open Data API), περαιτέρω προωθείται η καινοτομία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενος για την ανάπτυξη περισσότερων εφαρμογών προς πολίτες και επιχειρήσεις, που με τη σειρά τους θα προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματικότητα, συνεχίζοντας και βελτιώνοντας υπάρχουσες ιδιωτικές δράσεις και αναπτύσσοντας νέες από τον ιδιωτικό και τον ακαδημαϊκό χώρο. Το συγκεκριμένο άλλωστε, αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων της χώρας μας στα πλαίσια του διεθνούς οργανισμού Open Government Partnership (www.opengovpartnership.org). Το νέο Open Data API έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί ώστε να παρέχει πλουσιότερη και αξιόπιστη πληροφορία, όπως αυτή παρέχεται στο σύνολό της από τους υπόχρεους προς ανάρτηση φορείς του δημοσίου. Σχετικές πληροφορίες καθώς και εκτενείς τεχνικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Νέου Διαύγεια.

Παλαιότερα άρθρα: