Ασταμάτητη η ανεργία: Νέα αύξηση στο 27,5

Διαβάστε επίσης

Στο 27,5% αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας στο τέταρτο τρίμηνο του 2013, από 27,0% το προηγούμενο τρίμηνο και 26% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο αριθμός των απασχολούμενων διαμορφώθηκε σε 3.589.657 άτομα και των ανέργων σε 1.363.137. Αυτό σημαίνει πως η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,5% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2012, ενώ ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,3% και κατά 5,2%, αντίστοιχα.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (31,7%) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (24,4%). Την ίδια ώρα, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (57%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 62,5%.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν πάει μερικές τάξεις Δημοτικού (41,6%) ενώ ακολουθούν τα άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (36,0%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (15,0%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (19,0%).

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 23,3% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 72,0%.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην Κεντρική Μακεδονία με 30,3% και στη Δυτική Μακεδονία με 29,7%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο με 20,1% και στις Ιόνιους Νήσους με 20,6%.

Παλαιότερα άρθρα: