Για ποιους επιχειρηματίες θα μειώσει τη χαρτούρα ο Μητσοτάκης

Διαβάστε επίσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, γίνεται μια πρωτοφανής χαρτογράφηση της νομοθεσίας, με τελικό στόχο τη μείωση κατά 25% των διοικητικών βαρών που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και ενισχύουν τα φαινόμενα διαφθοράς.

Το πρόγραμμα «μειώσεις και απλουστεύσεις» θα αποτελεί πλέον σταθερό προσανατολισμό της δημόσιας διοίκησης και όχι εφάπαξ διαδικασία, αναφέρουν στελέχη του υπουργείου.

Μεταξύ των πρώιμων προτάσεων που υπέβαλε ο ΟΟΣΑ για την ελάφρυνση του διοικητικού βάρους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με σκοπό την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ενδεικτικά αναφέρονται:

  • (Τομέας Ετήσιων Ισολογισμών-Εταιρικού Δικαίου) – Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ.
  • (Τομέας Αλιείας – Λαϊκές Αγορές) – Επιμήκυνση ισχύος της παραγωγικής άδειας για ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε λαϊκές αγορές από 6 σε 12 μήνες (αρ. 3 του ΠΔ 51/2006).
  • (Τομέας Κρατικών Προμηθειών) – Κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του δημοσίου την ίδια ημέρα υποβολής της (ΠΔ 118/2007).
  • (Τομέας Τουρισμού) – Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής μελέτης για την οικονομική βιωσιμότητα ειδικών τουριστικών εγκαταστάσεων (Κέντρα Συνεδριάσεων, Θεματικών πάρκων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Αθλητικών και Προπονητικών Κέντρων κ.λπ.) αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιχορηγείται για την επένδυσή του (σχετική πρόβλεψη υφίσταται σε κανονιστικές πράξεις – ΚΥΑ).
  • (Τομέας Τουρισμού) – Κατάργηση της βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού περί του πολιτιστικού ενδιαφέροντος της διαδρομής που ακολουθεί υπαίθριο τουριστικό τρένο στην οποία επίσης βεβαιώνεται ότι δε προκαλείται φθορά σε αρχαιολογικούς χώρους.

Η στρατηγική συνεργασία με τον ΟΟΣΑ καλύπτει 13 τομείς: γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, ετήσιοι ισολογισμοί, εταιρικό δίκαιο, ενέργεια, περιβάλλον, αλιεία, ασφάλεια τροφίμων, φαρμακευτική νομοθεσία, δημόσιες συμβάσεις, στατιστικές, φορολογικό δίκαιο (ΦΠΑ), τηλεπικοινωνίες, τουρισμός και εργασιακό περιβάλλον – εργασιακές σχέσεις.

Από το Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα έχει γίνει συλλογή, χαρτογράφηση και εντοπισμός διοικητικών βαρών σε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο των 13 τομέων. Πάνω από 4.500 εν δυνάμει διοικητικά βάρη έχουν εντοπισθεί. Η μέτρηση του κόστους των πλέον οχληρών βαρών ολοκληρώνεται στο τέλος Νοεμβρίου.

Έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναγκάζονται να δαπανούν ετησίως 2 δις ευρώ για να καλύψουν το κόστος που προκύπτει από γραφειοκρατικά εμπόδια.

Παλαιότερα άρθρα: