Δημοπρατείται η αναβάθμιση του λιμανιού του Βόλου με έργα υποδομής 1,2 εκ. ευρώ

Διαβάστε επίσης

Μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού δημοπρατείται η αναβάθμιση του λιμανιού του Βόλου με στόχο την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, την ασφάλεια των πλοίων, την εξυπηρέτηση των τουριστών, αλλά και την καλύτερη διακίνηση των εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας Λιμένος Βόλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS», προϋπολογισμού 1.195.191 € (με ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα καθοριστικής σημασίας έργο για το λιμάνι του Βόλου, που το καθιστά ασφαλές, ελκυστικό, ανταγωνιστικό, ποιοτικό και φιλικό στους επισκέπτες, τους εργαζομένους και την τοπική κοινωνία. Η υλοποίηση του έργου δημιουργεί φυσικές και ηλεκτρονικές συνθήκες ασφαλείας για το λιμάνι του Βόλου, όπως ορίζονται από τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας. Η αναβάθμιση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο λειτουργίας του λιμένα Βόλου για την προστασία των εργαζομένων, της πόλης του Βόλου και των επωφελούμενων από αυτό, αλλά και γενικότερα της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Πλέον προχωρά η δημοσίευση του σχετικού διαγωνισμού από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, που είναι ο κύριος, δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου, για την ανάθεση και εκτέλεσή του. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Με το υπόψη έργο υλοποιείται το Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης του Λιμένος Βόλου με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας, βάσει του Κώδικα ISPS, του Κανονισμού ΕΚ 725/04 και του Ν 3622/07. Κριτήριο σχεδιασμού είναι η δημιουργία Κέντρου Ασφάλειας εντός του λιμένα όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας.

Ενδεικτικά το έργο αποτελείται από:

  • Φυλάκιο Κεντρικής Πύλης / Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας (ΚΕΑ).
  • Φυλάκιο Προβλήτα Νο 3.
  • Σύστημα επιτήρησης με κάμερες, συστήματα επικοινωνίας με φυλάκια
  • Ηλεκτρικούς μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης
  • Ανιχνευτή μεταλλικών αντικειμένων
  • Περιφράξεις, θύρες εισόδου-εξόδου οχημάτων
  • Υπερυψωμένη πλατφόρμα ελέγχου Φ/Γ οχημάτων
  • Προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος τύπου JERSEY
  • Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό – κόμβοι διανομής – καλωδιώσεις

Το έργο δημιουργεί φυσικές και ηλεκτρονικές συνθήκες ασφαλείας όπως ορίζονται από τους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες ασφαλείας και ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L310 της 25.11.2005) για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων καθώς και του Ν 3622/07 “Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 281 Α’/20-12-2007). Αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίησή του είναι η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας εντός της περιμέτρου του Λιμένα Βόλου καθώς και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το λιμάνι και αυτοματοποίηση σχετικών διαδικασιών με την ηλεκτρονικοποίησή τους. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ του έργου βαρύνει τον ΟΛΒ.

Παλαιότερα άρθρα: