Δ. Αθηναίων: Προσλήψεις 140 συμβασιούχων για τις παιδικές κατασκηνώσεις (Όλες οι ειδικότητες)

Διαβάστε επίσης

Αυτές τις μέρες αναμένεται να εκδοθεί η νέα προκήρυξη του Δήμου Αθηναίων για την πρόσληψη 140 επιπλέον ατόμων στις Παιδικές Εξοχές στον Aγιο Ανδρέα Αττικής.

Οι ήδη συναφθείσες συμβάσεις αναμένεται να λήξουν στο μέσο της θερινής περιόδου και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των κατασκηνώσεων που διαρκούν συνολικά τέσσερις μήνες. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε τη διεξαγωγή του νέου διαγωνισμού με όρους και προϋποθέσεις ΑΣΕΠ και με τη ρητή απαγόρευση επαναπρόσληψης των ίδιων προσώπων, ώστε να διασφαλιστεί -έστω για ελάχιστο χρονικό διάστημα- η απασχόληση διαφορετικών υποψηφίων.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

4 ΠΕ Ιατρών (Ειδικοτήτων Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικής) και ελλείψει αυτών ΠΕ Ιατρών (Οποιασδήποτε ειδικότητας) και ελλείψει αυτών, ΠΕ Ιατρών (Άνευ ειδικότητας)
4 ΠΕ Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών και ελλείψει αυτών, TΕ Νοσηλευτών- Νοσηλευτριών
4 ΠΕ Γυμναστών- Γυμναστριών
1 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
2 ΔΕ Ναυαγοσωστών- Ναυαγοσωστριών
4 ΔΕ Μαγείρων
120 YE Εργατών- Εργατριών

Η ανακοίνωση μαζί την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων (www.cityofathens.gr.)

Παλαιότερα άρθρα: