Ζημιά εκατομμυρίων στο Δημόσιο από πλαστές εγγυητικές

Διαβάστε επίσης

Μεγάλη απάτη με εγγυητικές επιστολές, με ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Στο κύκλωμα εμπλέκονται εταιρείες οι οποίες κατέθεταν πλαστές εγγυητικές επιστολές στο υπουργείο Ανάπτυξης  για επιδοτήσεις και άλλους σκοπούς.

Ειδικότερα, στο κύκλωμα εμπλέκονται έξι εταιρείες και τουλάχιστον 17 στελέχη τους. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, λειτουργούσαν δύο παράνομες οργανώσεις, τα μέλη των οποίων ενέχονται σε πλήθος εξαπατήσεων και πλαστογραφιών σε βάρος του Δημοσίου και βαρύνονται με τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της πλαστογραφίας, της απάτης και της παράβασης της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου. Έχουν συλληφθεί τρεις εξ αυτών, ενώ έχουν εκδοθεί εντάλματα για τέσσερις.

Oι τρεις από τις έξι εταιρείες που εμπλέκονται δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρία χρόνια (από το 2011) και «λειτουργούσαν στην κυριολεξία ως “βιομηχανία”  κατάρτισης και διοχέτευσης στην αγορά πλαστών ή/και μη εγκεκριμένων εγγυητικών επιστολών, που φέρεται να έχουν εκδοθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής», αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές.

Οι εταιρείες προμήθευαν με παράνομες εγγυητικές επιστολές έκδοσης ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων τους «συνεργάτες» τους, οι οποίοι ήταν είτε άλλες εταιρείες είτε μεμονωμένοι επενδυτές, λαμβάνοντας ως αμοιβή μεγάλα χρηματικά ποσά. Στη συνέχεια, οι εταιρείες – επενδυτές κατέθεταν τις εγγυητικές αυτές επιστολές, είτε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για ποσά άνω των 2.000.000 ευρώ, είτε σε άλλους Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως Περιφερειακές Ενότητες της επαρχίας, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία κ.λπ., πετυχαίνοντας την εκταμίευση μεγάλων χρηματικών ποσών για την υλοποίηση σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Ενδεικτικές είναι μερικές από τις περιπτώσεις απάτης, στις οποίες αναφέρθηκαν την Πέμπτη εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ :

  • Μία από τις τρεις εταιρίες, έλαβε αμοιβές για την κατάρτιση και προμήθεια των επίμαχων εγγυητικών επιστολών, που ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 1.528.102,74 ευρώ, ενώ η συνολική αξία των εγγυητικών επιστολών που εξέδωσε αθροιστικώς υπερβαίνει το ποσό των 30.000.000 ευρώ.
  • Η ίδια εταιρεία χορήγησε σε άλλη εταιρεία άκυρη εγγυητική επιστολή ύψους 185.000 ευρώ από πολύ γνωστό βρετανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, την οποία ακολούθως κατέθεσε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, πετυχαίνοντας την εκταμίευση του ποσού των 185.000 ευρώ.
  • Άλλη εταιρεία αιτήθηκε την χορήγηση προκαταβολής από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με σκοπό εκταμίευση ποσού χρηματοδότησης από εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό κατέθεσε ως δικαιολογητικό πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 4.730.000 ευρώ, που φερόταν να έχει εκδοθεί από το αλλοδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
  • Δεύτερη εταιρεία αιτήθηκε την χορήγηση προκαταβολής από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με σκοπό εκταμίευση ποσού χρηματοδότησης ύψους 4.350.000 ευρώ από εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Στον σχετικό φάκελο, ως δικαιολογητικό, συνυποβλήθηκε πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 4.345.000 ευρώ, η οποία και πάλι φερόταν ότι έχει εκδοθεί από αλλοδαπό τραπεζικό ίδρυμα.
  • Επιπλέον, άλλη  εταιρεία αιτήθηκε την χορήγηση προκαταβολής από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με σκοπό εκταμίευση ποσού χρηματοδότησης ύψους 9.240.000 ευρώ από εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Στον σχετικό φάκελο, ως δικαιολογητικό, συνυποβλήθηκε πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 9.240.000 ευρώ, η οποία και στην περίπτωση αυτή φερόταν να έχει εκδοθεί από αλλοδαπό τραπεζικό ίδρυμα.
Παλαιότερα άρθρα: