Θέσεις εργασίας προσφέρει το Facebook σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις

Διαβάστε επίσης

Σε προσλήψεις προχωρά το δημοφιλέστατο κοινωνικό δίκτυο Facebook σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.

Όπως αναφέρει το Εθνος, ευκαιρίες καριέρας στο Facebook έχουν ανοίξει σε Αγγλία, Γερμανία Ολλανδία και Βέλγιο. Ακολουθούν αναλυτικά οι θέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται:

Βρετανία

Θέση: Software Engineer, Android

Περιοχή: Λονδίνο

Προσόντα: Πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην Πληροφορική ή άλλο συναφές αντικείμενο, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Θέση: Manager, Software Engineering Λονδίνο Προσόντα: Πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην Πληροφορική ή άλλο συναφές αντικείμενο, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Γερμανία

Θέση: Executive Assistant to Regional Director

Περιοχή: Αμβούργο, Βερολίνο

Προσόντα: Επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση προωθητικών ενεργειών και κειμένων μάρκετινγκ και διαφήμισης, άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας

Θέση: Client Partner, e-Commerce Βερολίνο

Προσόντα: Επαγγελματική εμπειρία στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις, στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, στο brand advertising, στη διαδικτυακή διαφήμιση και τς πωλήσεις σε ΜΜΕ, άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας

Θέση: Head Public Policy Αμβούργο, Βερολίνο

Προσόντα: Πτυχίο στο αντικείμενο της θέσης, εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών σε θέματα χάραξης πολιτικής, άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας

Θέση: Global Partner Manager, e-Commerce Βερολίνο

Προσόντα: Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση έργων, στη διαδικτυακή διαφήμιση και τς πωλήσεις σε ΜΜΕ, άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας

Ολλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία

Θέση: Ad tech Partnerships, Market Development Managers

Περιοχή: Αμστερνταμ, Παρίσι, Δουβλίνο

Προσόντα: Επαγγελματική εμπειρία στην τεχνολογία της διαφήμισης και μακετινγκ, εμπειρία στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, εμπειρία στη διαχείριση έργων, στη διαδικτυακή διαφήμιση και τις πωλήσεις σε ΜΜΕ, άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας

Βέλγιο

Θέση: Manager, Public Policy Βρυξέλλες

Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου στο αντικείμενο της θέσης, επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών σε θέματα χάραξης πολιτικής, άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο www.facebook.com/careers/

Παλαιότερα άρθρα: