Δεν αλλάζει το Κυπριακό Μνημόνιο

Διαβάστε επίσης

Η Τρόικα, σε σημείωμά της για την αξιολόγηση του Κυπριακού Μνημονίου, καθιστά σαφές πως καμία αλλαγή πρόκειται να υπάρξει σε αυτό, αφού η μέχρι τώρα εφαρμογεί του οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα. Μικρές αναπροσαρμογές που παρατηρούνται, αφορούν τους τομείς της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα, της δημοσιονομικής πολιτικής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, στο εσωτερικό σημείωμα της 4ης αξιολόγησης του Κυπριακού Μνημονίου, παρατίθενται τα εξής εφτά σημεία:

1. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, προβλέπεται πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου για τη διαχείριση των δικαιωμάτων ψήφου της Λαϊκής Τράπεζας στην Τράπεζα Κύπρου.

2. Γίνεται λόγος για εξέταση των πρακτικών δανεισμού στην Τράπεζα Κύπρου και στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα πριν από την οικονομική κρίση.

3. Προβλέπεται αναθεώρηση του πρωτογενούς στόχου για το έλλειμμα το 2014 και το 2015 στο πλαίσιο των αναθεωρημένων μακροοικονομικών προβλέψεων.

4. Επιβεβαιώνεται ότι οι κυπριακές Αρχές θα εφαρμόσουν ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας σε τρία στάδια και για το σκοπό αυτό θα συμφωνήσουν λεπτομερή οδικό χάρτη.

5. Θα πρέπει να εγκριθεί από τις κυπριακές Αρχές ένα λεπτομερές σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

6. Υποδεικνύεται η ανάγκη προετοιμασίας μέτρων έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλιστεί η φορολογική ουδετερότητα της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

7. Επισημαίνεται ότι οι κυπριακές αρχές θα δεσμευτούν να αναθέσουν σε έναν ενιαίο φορέα την ανάπτυξη και τον συντονισμό της στρατηγικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των μέτρων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Καμία αναφορά γίνεται στα μή εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία αποτελούν αγκάθι στην προσπάθεια της Κύπρου για επάνοδο σε ρυθμούς ανάπτυξης, κάτι που παραδέχεται και η ίδια η Ευρωπαϊκή επιτροπή σε εκθέσεις της. Το γεγονός της μή αναφοράς στο θέμα αυτό προκαλεί ερωτηματικά.

Παλαιότερα άρθρα: