Μηνυτήρια αναφορά για τις ευρωεκλογές

Διαβάστε επίσης

Προς: Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας και πάσα αρμόδια Εισαγγελική Αρχή

ΑΝΑΦΟΡΑ

Της Χριστίνας Σαλεμή κατοίκου Δ.Δ Παραλίας Αυλίδας του Δήμου Χαλκίδος

Κυρίε/α Εισαγγελέα,

Από 22 έως 25 Μαΐου 2014, έλαβαν χώρα στα κράτη μέλη της ΕΕ, εκλογές για την ανάδειξη των 751 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε κράτος έθνος εφάρμοσε τους δικούς του εκλογικούς νόμους και αποφάσισε την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των βουλευτών που του αναλογούν βάσει του πληθυσμού.

Στην Ελλάδα αναλογούν 21 βουλευτές και η ψηφοφορία για την ανάδειξή τους έγινε στις 24 και 25 Μαΐου 2014. Την πρώτη μέρα ψήφισαν οι Έλληνες που διαμένουν μόνιμα σε χώρες της ΕΕ ή βρισκόταν την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάποια από αυτές της χώρες. Την δεύτερη μέρα ψήφισαν οι Έλληνες και οι ευρωπαίοι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, που εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην ελληνική επικράτεια.

Η διαδικασία των ευρωεκλογών αρχίζει πάντα με την προκήρυξή τους, με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) κατόπιν αιτήματος του υπουργικού συμβουλίου, διεξάγεται σύμφωνα με νομοθεσία παρόμοια εκείνης της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (ΠΔ 26/2012) και ολοκληρώνεται αφού κοινοποιηθούν τα ονόματα των ανακηρυχθέντων ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και επαληθευθεί από αυτόν η εκλογή τους ως μέλη του.

Στην προκειμένη περίπτωση, η διαδικασία ανάδειξης των 21 εκπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (για την πενταετία 2014 – 2019) είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

– άρχισε με την δημοσίευση του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 58 “Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”, το οποίο εκδόθηκε στις 11 Απριλίου 2014 κατόπιν αιτήματος του πρόεδρου του υπουργικού συμβουλίου (έγγραφο 1)

– ο εφαρμοστέος εκλογικός νόμος δημοσιεύτηκε την ημέρα έκδοσης του οικείου υπ΄αριθμ. 58 ΠΔ για την προκήρυξη των εκλογών ( ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 4255/11-04-2014 “Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις “ ΦΕΚ Α 89/ 11.04.2014 ) και έτσι οι περισσότεροι εκλογείς δεν είχαν την δυνατότητα ή δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν έγκαιρα σχετικά με την καινούργια διαδικασία. [Μερικές λεπτομέρειες: Το νομοσχέδιο ήταν του Υπουργείου Εσωτερικών, κατατέθηκε στην βουλή στις 27/03/2014 και συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ψηφίστηκε μαζί με άλλα νομοσχέδια στις 10 Απριλίου 2014 και οι “άλλες διατάξεις” του, ήταν άσχετες και αφορούσαν την τροποποίηση θεμάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ε.ΥΠ.Ε.Α. και Σ.ΕΠ.Ε., την μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ., την Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. και την ρύθμιση θεμάτων Ο.Α.Ε. Ε.] (έγγραφο 2)

– έχει αποτύχει παταγωδώς και δεν μπορεί πια να ολοκληρωθεί

Ενδεικτικά :

α) Εχει διακοπεί αρχικά από 3 Ιουνίου 2014 έως 5 Ιουνίου 2014, και μετά, το απόγευμα της ίδιας μέρας, σταμάτησε εντελώς (έγγραφα 3 και 6)

β) Στις 4 Ιουνίου 2014, η Βουλή η οποία σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΝΟΜΟΥ 4255/11-04-2014 πρέπει να παραλάβει από το Υπουργείο Εσωτερικών την απόφαση ανακήρυξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται και των αναπληρωματικών τους, έκλεισε ξαφνικά (έγγραφο 4) με πρωτοβουλία του πρόεδρου του υπουργικού συμβουλίου (δηλαδή του πρόεδρου της κυβέρνησης, ήτοι πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Α Σαμαράς)

Το πρόωρο κλείσιμο της βουλής, πριν εκδοθεί καν η απόφαση ανακήρυξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αναπληρωματικών τους, εμποδίζει την άσκηση ενδεχόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου των πράξεων του ΥΠΕΣ και την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας (ΠΔ 26/2012, Αρθ. 6 &7, Σ Αρθ.70.6).

γ) Στις 9 Ιουνίου 2014, ο πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου, άλλαξε και την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, με τοποθέτηση του Αργύρη Ντινόπουλο στην θέση του υπουργού, του Θεόφιλου Λεονταρίδη στη θέση του αναπληρωτή και την πρόσθεση ενός υφυπουργού. Έως τότε, υπουργός ήταν ο Γιάννης Μιχελάκης και αναπληρωτής ο Λεωνίδας Γρηγοράκος. (έγγραφο 5)

Επειδή το ΥΠΕΣ έχει την κύρια ευθύνη για την οργάνωση και την διεξαγωγή των εκλογών και επειδή η αλλαγή της ηγεσίας του, έγινε στην μέση της εκλογικής διαδικασίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή οφείλεται σε λόγους που έχουν άμεση σχέση με τις εκλογές, και συγκεκριμένα, με την ανικανότητα, ή/και απροθυμία, ή/και αδυναμία διοργάνωσης και διεξαγωγής των εκλογών από τους απολυμένους.

Άλλωστε, όπως όλοι ξέρουμε, πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά την ψηφοφορία της 24 και 25 Μαΐου, πληθώρα καταγγελιών είδαν το φως της δημοσιότητας και έτσι η αιτία της αλλαγής επιβεβαιώνεται και με αυτόν τον τρόπο. Εγώ απλά συμπληρώνω, ότι η κακή διοργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών, αποδεικνύεται περαιτέρω και από α) το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ αναρτήθηκαν μόνο τα αποτέλεσμα 294 εκ των 1200 περίπου υποψηφίων ευρωβουλευτών, και ούτε αυτά εξ ολοκλήρου, αλλά μόνο σε 22.021 από 22.612 εκλογικά τμήματα (έγγραφο 6). β) τον εσφαλμένο τρόπο ενσωμάτωσης / καταγραφής δεδομένων από το ΥΠΕΣ, το οποίο λχ., στις 27.05.2014 και ώρα 19:23 ανέφερε ότι έγινε καταμέτρηση στο 100% των τμημάτων (22.612), ότι οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ήταν 9.893.051 και τα ψηφοδέλτια 5.932.100, αλλά στις 30.05.2014 και ώρα 15:28, άλλαξε γνώμη και τα αποτελέσματα που έδωσε ήταν τα εξής : εγγεγραμμένοι 9.907.995 και ψηφοδέλτια 5.942.196 (έγγραφο 7)

Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο, η αντικατάσταση της ηγεσίας του ΥΠΕΣ να έγινε ως μέρος μιας ενιαίας προσπάθειας καθυστέρησης ή/και εμπόδισης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και αλλοίωσης των αποτελεσμάτων. 
Σε κάθε περίπτωση όμως, γεγονός είναι ότι η απόλυση των υπευθύνων, θέτει επίσημα πια υπό αμφισβήτηση όλες τις πράξεις τους που σχετίζονται με τις εκλογές, καθώς και τις σχετικές πράξεις του υπουργείου τους.

Σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα, είναι ξεκάθαρο ότι η λαϊκή θέληση σε ότι αφορά την αντιπροσώπευση του ελληνικού έθνους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εκδηλώθηκε έγκυρα και έγκαιρα, αλλιώς ελεύθερα και ανόθευτα, και όσοι την εμποδίσαν είναι μεταξύ άλλων ένοχοι έσχατης προδοσίας λόγω σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή (Σ κυρίως Αρθ.1, 52 και120, ΠΚ Αρθ.134 και επ.)

Για τους λόγους αυτούς, σας καλώ

– να εξετάσετε αμέσως την αναφορά μου και τα έγγραφα που προσκομίζω 
– να ξεκινήσετε ή να προκαλέσετε την έναρξη κατεπείγουσας εισαγγελικής έρευνας αναφορικά με τη διαδικασία της εκλογής των 21 αντιπροσώπων του ελληνικού έθνους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
– να εντοπίσετε τους υπεύθυνους της διακοπής της εκλογικής διαδικασίας, της κακής οργάνωσης ή/και εφαρμογής της
– να πράξετε τα νόμιμα για όσους τέλεσαν αδικήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα

Και επειδή σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία οι δυσλειτουργίες της εκλογικής διαδικασίας ισοδυναμούν με δυσλειτουργία του ιδίου του πολιτεύματος, σας καλώ να προχωρήσετε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις που είναι σε θέση να εμποδίσουν τόσο την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων στο μέλλον, όσο και την συγκάλυψη τους.

Σας θυμίζω ότι πριν αναλάβετε καθήκοντα, ορκιστήκατε πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και να εκπληρώνετε τιμίως και ενσυνειδήτως τα καθήκοντα σας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1) ΦΕΚ Α΄101 (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 58) “Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”

2) ΦΕΚ Α΄ 89 (ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 4255/11-04-2014) “Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις “

3) Τα αποτελέσματα και τα στατιστικά των ευρωεκλογών, όπως αυτά εμφανιζόταν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ στις 04-06-2014 ώρα 21:49, στις 05-06-2014 ώρα 13:19, και στις 05-06-2014 ώρα 21:26 και από όπου προκύπτει ότι η ανεμική ροή αποτελεσμάτων των 294 υποψηφίων, έχει διακοπεί στα 21.857 τμήματα από 03-06-2014 και ώρα 14:16 έως το απόγευμα τις 05-06-2014, όταν ενσωματώθηκαν 164 τμήματα (ήταν 21.857 και έγιναν 22.021).

4) ΦΕΚ Α΄ 128 / 04-06-2014 (διακοπή εργασιών της Βουλής)

5) Η τωρινή και η προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΣ http://www.ypes.gr/el/Ministry/leadership/,http://gsco.gov.gr/government-structure/http://el.wikipedia.org/wiki/Κυβέρνηση_Αντώνη_Σαμαρά_2012

6) Τα αποτελέσματα και τα στατιστικά των ευρωεκλογών όπως αυτά εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ σήμερα 15 Ιουνίου 2014 και ώρα 20:38, από όπου αποδεικνύεται α) ότι η διαδικασία σταμάτησε στις 05-06-2014, ώρα 17:38 β) ότι έχουν ενσωματωθεί /δημοσιευθεί μόνο τα αποτελέσματα 294 υποψηφίων σε 22.021 εκλογικά τμήματα

7) Τα αποτελέσματα και τα στατιστικά των ευρωεκλογών όπως αυτά εμφανιζόταν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ στις 27.05.2014 ώρα 19:59 [ εγγεγραμμένοι 9.893.051, ψηφοδέλτια 5.932.100]

Παραλία Αυλίδας 15.06.2014

Χριστίνα Σαλεμή

Διευκρίνιση: Έχει κατατεθεί στην Εισαγγελία Χαλκίδας σήμερα 16 Ιουνίου 2014 στις 11:00 η ώρα περίπου. Αριθμός πρωτοκόλλου 3021/16-6-14. 

Παλαιότερα άρθρα: