Νέα μείωση στο κόστος λειτουργίας του Mega

Διαβάστε επίσης

Mείωση στο κόστος λειτουργίας αλλά και στο κόστος παραγωγής ιδίου προγράμματος για το Mega Channel ανακοίνωσε η Τηλέτυπος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονομικών συγκυριών. Οι συνέπειες αυτές είναι εμφανείς στη μείωση του κύκλου εργασιών και στη πιστοδοτική περίοδο προς πελάτες με επαχθείς επιπτώσεις επί της ταμειακής ρευστότητας.

Οι μετοχές της ‘Τηλέτυπος’ έχουν υπαχθεί στη κατηγορία επιτήρησης από τις 8/4/2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια της 31ης/12/2010.

Παλαιότερα άρθρα: