Οι κλάδοι που αντέχουν…

Διαβάστε επίσης

Οι κλάδοι αμυντικού χαρακτήρα και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όπως νερού, διαχείρισης λυμάτων, υγείας, εκπαίδευσης και τηλεπικοινωνιών εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κρίση, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς με βάση τον δείκτη BIC για το 2012. Ιδιαίτερα ανθεκτικοί εμφανίζονται και κλάδοι που σχετίζονται με την ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, καθώς και με την κατασκευή καλωδίων / καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού.

Το βασικό αναλυτικό εργαλείο, βάσει του οποίου πραγματοποιούνται η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των επιχειρηματικών κλάδων, είναι ο δείκτης Best in Class (BIC Index), ο οποίος αποτελεί τη σύνθεση τριών αξόνων, οι οποίοι συνοψίζουν τις βασικές διαστάσεις μέτρησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η ρευστότητα, η αποδοτικότητα και η κεφαλαιακή διάρθρωση.

Στους κλάδους με τις χαμηλότερες επιδόσεις περιλαμβάνονται κλάδοι που βασίζονται στην καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών όπως διασκέδαση, μέσα ενημέρωσης, πωλήσεις αυτοκινήτων, επίπλου και ξύλου, καθώς και κλάδοι που σχετίζονται με την οικοδομή (μη μεταλλικά ορυκτά, όπως τσιμέντο, πλακάκια, δομικά υλικά). Ειδική περίπτωση αποτελεί ο κλάδος των βασικών μετάλλων (σίδηρος, ατσάλι, αλουμίνιο), ο οποίος επηρεάζεται τόσο από την κάμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας (δημόσιας και ιδιωτικής) όσο και από το υψηλό κόστος ενέργειας.
Από την εξέλιξη του δείκτη BIC για την περίοδο 2007 – 2012 προκύπτει πως η ύφεση της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να έχει έκδηλα τα σημάδια της στην εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, μετά από τέσσερα χρόνια πτώσης η κατάσταση φαίνεται να σταθεροποιείται.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Τράπεζας Πειραιώς, ο δείκτης BIC μας επιτρέπει να ιεραρχήσουμε τις επιδόσεις των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας από τον ισχυρότερο στον ασθενέστερο ξεχωριστά για κάθε έτος από το 2007 έως το 2012. «Θέλοντας να προχωρήσουμε σε μια διαχρονική ανάλυση της εξέλιξης των κλαδικών επιδόσεων καθ’ όλη την περίοδο 2007-2012, αναπτύξαμε ένα σύστημα βαθμολόγησης των κλαδικών επιδόσεων – το BIC Rating System. Βάσει του συστήματος αυτού (που βασίζεται στην εμπειρική κατανομή του BIC Index για 50 κλάδους σε περίοδο 6 ετών, δηλαδή συνολικά 300 παρατηρήσεις), ο κάθε κλάδος κατατάσσεται σε μια 12-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης. Βελτίωση ή υποχώρηση του BIC score κάθε κλάδου από έτος σε έτος αντανακλάται σε αντίστοιχη αναβάθμιση ή υποβάθμιση του συγκεκριμένου κλάδου».

Από την ανάλυση του συγκεκριμένου δείκτη προκύπτει συνεχής διολίσθηση της μεσοσταθμικής αξιολόγησης λόγω ύφεσης. Η μέση βαθμίδα αξιολόγησης των 50 κλάδων της ελληνικής οικονομίας υποχώρησε από το “a-” το 2007 στο “c” το 2012. Η μέση αξιολόγηση έχει σταθεροποιηθεί το 2010, 2011 και 2012 στα πολύ χαμηλά επίπεδα του “c”.

Παλαιότερα άρθρα: