Ομόλογα ύψους 500 εκ. ευρώ εκδίδει η Eurobank

extralarge-eurobank
Διαβάστε επίσης

Η Eurobank ολοκλήρωσε την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους 500 εκ. ευρώ με επιτυχία,τα οποία είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%.

Παράλληλα η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές με την συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν μεγάλα ονόματα όπως: οι Barclays, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, NatWest Markets and Commerzbank.

Παλαιότερα άρθρα:

Σχολιάστε