Ποια είναι τα 171 φαρμακεία στην Περιφέρεια Αττικής που έχουν διευρυμένο ωράριο το β΄εξάμηνο του 2014 (Απόφαση)

Διαβάστε επίσης

Τα 171 που θα ακολουθήσουν διευρυμένο ωράριο το Β΄εξάμηνο του 2014 ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής.

Η Απόφαση αυτή, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου ΣΤ’ του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/07-04-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», αφορά τους φαρμακοποιούς που είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση συμμετοχής τους στο διευρυμένο ωράριο.

Το διευρυμένο ωράριο θα συμπίπτει κατ ελάχιστο με αυτό των εφημεριών, όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το Β εξάμηνο του 2014.

Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημερίες, κυρώσεις.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Παλαιότερα άρθρα: