Ταλέντο, το καινούργιο «νόμισμα» για την επιχειρηματική επιτυχία

Διαβάστε επίσης

Γράφει η Χριστίνα Δαμουλιάνου

Η παγκόσμια οικονομική κρίση επιβάλλει την αξιοποίηση και την ενδυνάμωση του ταλέντου των στελεχών όπως και την ανάδειξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε σε μια επιχείρηση να καθίστανται οι καθοριστικοί παράγοντες, τόσο για την ανάπτυξη όσο και τη βιωσιμότητά της.

Από τότε που ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, κ. Κλάους Σβαμπ, έδωσε με λακωνική λιτότητα «λάκτισμα» στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα, λέγοντας «Talentism is the new Capitalism», η παγκόσμια εταιρεία συμβούλων Mercer, η οποία ανέκαθεν εστίαζε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και προώθηση των ταλέντων ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων, πήρε τη σκυτάλη και στο πλαίσιο του Φόρουμ παρουσίασε σε ομάδα ενδιαφερoμένων τα ευρήματα και τις καλές πρακτικές, όπως προκύπτουν από την πλέον πρόσφατη παγκόσμια έρευνά της, «Mercer’s Talent Barometer Survey», την οποία διενήργησε σε 1.268 οργανισμούς –μεταξύ των οποίων δημόσιοι και μη κερδοσκοπικοί– που εκπροσωπούν 122 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

«Συστατικά» επιτυχίας

Με δεδομένο το συμπέρασμα της έρευνας, ότι για τις επιχειρήσεις το ταλέντο παραμένει ένας «άπιαστος στόχος», η ηγεσία της Mercer σε διάλογο με την προαναφερθείσα ομάδα προκάλεσε τις επιχειρήσεις να προβληματισθούν για τον τρόπο και το σχέδιο που εφαρμόζουν, όταν διαπιστώνουν ότι η επένδυσή τους στο ταλέντο δεν αποδίδει τα προσδοκώμενα. Τους προέτρεψαν δε, να κάνουν σύγκριση με τα «συστατικά» επιτυχίας, που τα αναδεικνύει ως απαράβατα η παγκόσμια έρευνα. Το σχέδιο για το ανθρώπινο δυναμικό δεν θα πρέπει να στοχεύει μόνο σε νούμερα, αλλά και να προσδιορίζει ποιες δεξιότητες και ικανότητες απαιτούνται, να δίνει την υπάρχουσα δημογραφική κατάσταση και να είναι ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Επίσημος συνεργάτης της Mercer στην Ελλάδα είναι η εταιρεία BetterFuture, η οποία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις που επικεντρώνονται στη σπουδαιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσα από τον ρόλο και την έννοια του ταλέντου. Παρέχει επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη δημιουργία κινήτρων και την ενδυνάμωση αλλά και την αξιοποίηση του ταλέντου στην ελληνική αγορά. «Μια υπηρεσία είτε ένα προϊόν μπορεί εύκολα να αντιγραφεί από τον ανταγωνισμό, σε αντίθεση όμως με την επαγγελματική ικανότητα, τα προσόντα και τις δεξιότητες των στελεχών κάθε επιχείρησης, μικρής είτε μεγάλης, εγχώριας είτε διεθνούς» σχολιάζει για την «Κ» ο κ. Κρις Αμιράλης, ιδρυτικός εταίρος και επικεφαλής της BetterFuture.

Προτεραιότητες

Αναφερόμενος στα στρατηγικά συμπεράσματα, όπως προκύπτουν από την παγκόσμια αυτή έρευνα, επισημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση επιβάλλει την αξιοποίηση και την ενδυνάμωση του ταλέντου των στελεχών όπως και την ανάδειξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε σε μια επιχείρηση να καθίστανται οι καθοριστικοί παράγοντες, τόσο για την ανάπτυξη όσο και τη βιωσιμότητά της. Γιατί, «το ταλέντο και η καλλιέργειά του έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην απόκτηση αλλά και στη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, κάθε επιχείρηση οφείλει να δώσει προτεραιότητα στις τεχνικές αξιοποίησης και παρακίνησης της ανάπτυξής του μέσα από την ενσωμάτωση των κατάλληλων τεχνικών στον στρατηγικό σχεδιασμό της και στους μακροπρόθεσμους στόχους της».

Κυρίαρχο εύρημα της έρευνας είναι το μεγάλο ποσοστό των διευθυντών που έθεσαν την έλλειψη ταλέντου ως βασικό προβληματισμό τους. Επίσης, ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων –έξι στις δέκα– δήλωσαν ότι τα τελευταία χρόνια επενδύουν κυρίως στο ταλέντο μέσα από την πρόσληψη εν δυνάμει ταλαντούχων εργαζομένων, ωστόσο διατηρούν αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η έρευνα εντόπισε επίσης και τους τρεις «επιταχυντές» που ενδυναμώνουν το ταλέντο –εκπαίδευση, σωματική υγεία και ευεξία, καθώς και η εργασιακή εμπειρία– όπως και την αποτελεσματικότητα που συνεπάγονται.

Προκύπτει λοιπόν, ότι το 57% των επιχειρήσεων διατηρεί δυσπιστία προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως προς την επαρκή κατάρτιση των νέων για την αγορά εργασίας. Ενας λόγος, για τον οποίο οι εταιρείες παρέχουν στα νέα στελέχη τους σεμινάρια και πρακτική άσκηση. Οσο για την υγεία και την ευεξία, μόνο το 48% των επιχειρήσεων εφαρμόζει τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος υγιεινής – όπως είναι η εξασφάλιση ενός υγιεινού χώρου εργασία και η θέσπιση διαδικασιών σε σχέση με την υγεία. Επίσης, μόνο το 31% χρησιμοποιεί ενεργά ένα επίσημο γραπτό πολυετές στρατηγικό σχέδιο για την υγεία και την ευεξία. Η εργασιακή εμπειρία συνιστά βασικό στοιχείο για τη στρατηγική ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, για τον λόγο ότι μέσω αυτής ενισχύεται το ταλέντο αλλά και ξεχωρίζει. Το 80% των επιχειρήσεων παγκοσμίως λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τη σημασία και τον ρόλο της εργασιακής εμπειρίας, διεξάγοντας αξιολογήσεις ετήσιες είτε εξαμηνιαίες.

Για την Ελλάδα

Τα αποτέλεσματα για την Ελλάδα είναι ενθαρρυντικά, καθώς καταλαμβάνει την 55η θέση σε κάθε παράγοντα που συμβάλλει στην ανάδειξη ταλέντου. Ειδικότερα, βρίσκεται στην 47η θέση στην εκπαίδευση, στην 34η στην υγεία και ευεξία, στην 86η στην εργασία και στην 71η για το φιλικό περιβάλλον. Και μπορεί μεν τα στοιχεία αυτά να δείχνουν ότι η χώρα μας βαδίζει σε σωστό δρόμο, ωστόσο έχει τεράστια περιθώρια για βελτίωση.

Φιλόδοξη στρατηγική

Κεντρικό συμπέρασμα της παγκόσμιας έρευνας της Mercer είναι ότι η επιτάχυνση της ανάπτυξης του ταλέντου στο σημερινό παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο αποτελεί φιλόδοξη στρατηγική και απαιτεί ηγέτες που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στο ταλέντο ως το βασικό ανταγωνιστικό κεφάλαιό τους. Σημαίνει κουλτούρα που δίνει αξία στο ταλέντο, αναζητά, εντοπίζει και αναπτύσσει το κάλλιστο που διαθέτει κάθε μέλος της ομάδας. Σημαίνει μια νοοτροπία συνεργασίας ανθρώπων που μπορούν να σκέπτονται με ευρύτητα, να νιώθουν άνετα με την πολυπλοκότητα και να βρίσκουν κοινό έδαφος σε στόχους των άλλων συμμετοχών. Το πλέον σημαντικό όμως για την αποτελεσματική διαχείριση του ταλέντου είναι η επιτυχής επικοινωνία – μέσα και έξω από την εταιρεία– ώστε να επιβεβαιώνεται ότι το ταλέντο είναι το καινούργιο νόμισμα για την παγκόσμια επιχειρηματική επιτυχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παλαιότερα άρθρα: