Τι ποσά μπορούν να δαπανήσουν οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί στις εκλογές – Όλη η απόφαση του Υπ.ΕΣ.

Διαβάστε επίσης

Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και για κάθε συνδυασμό, ορίζει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Στη σχετική απόφαση τα όρια καταγράφονται ανά υποψήφιο σύμβουλο και ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος, ενώ το συνολικό ύψος των δαπανών του συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων.

Αναλυτικότερα, δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ.

Παλαιότερα άρθρα: