Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη φορολόγηση των αγροτών

Διαβάστε επίσης

Χρονικό περιθώριο έως τις 20/05 θα έχουν οι αγρότες με έσοδα άνω των 15.000 ευρώ ή επιδοτήσεις άνω των 5000 ευρώ προκειμένου να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις και να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ.
Αυτό προβλέπει η νομοθετική διάταξη που συμπεριελήφθη στο πολυνομοσχέδιο και ξεκαθαρίζει το νέο καθεστώς φορολόγησης των αγροτών.

Οι δικαιούχοι να παραμείνουν στο ειδικό καθεστώς –δηλαδή αυτοί με έσοδα μικρότερα των 15.000 ευρώ και επιδοτήσεις κάτω των 5000 ευρώ- θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Η απαλλαγή δεν προσφέρεται σε όσους ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα.

Επίσης, η νομοθετική διάταξη προβλέπει ότι όσοι υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς θα δικαιούνται επιστροφής του φόρου που καταβλήθηκε για την αγορά των προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών που συνδέονται με την παραγωγή τους.

Παλαιότερα άρθρα: