Υπουργείο Οικονομικών: Υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα για το τελευταίο επτάμηνο

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείο Οικονομικών, το τελευταίο επτάμηνο υπήρξε υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο ήταν παραπάνω και από τις προβλέψεις του Υπουργείου, αλλά τα έσοδα ήταν προβληματικά. Το διάστημα το οποίο εξετάστηκε ήταν το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016.

Ωστόσο, η εικόνα από τα έσοδα Ιουλίου δημιουργεί προβληματισμό, καθώς οι αποκλίσεις έναντι των στόχων είναι μεγάλες. Ειδικότερα παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 810 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 840 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3,486 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,571 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,712 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 874 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 28.019 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 621 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του 2016. Σημειώνεται ότι, η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 7μηνο 2016 ανήλθαν στα 28.829 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.297 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (32.126 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27.124 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.397 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.004 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, κατά 607 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 390 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 122 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 162 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 46 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.705 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 900 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικά για τον Ιούλιο, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.833 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.430 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 70 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ ανήλθαν σε 403 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τέλος, αν και η εικόνα που επικράτησε ήταν το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ότι οι δαπάνες ήταν υψηλότερες, αλλά και ότι τα έσοδα σημείωναν μεγάλες αποκλίσεις, το οποίο είναι ενδεικτικό παράδειγμα του ότι θα πρέπει σταδιακά να αλλάξουν κάποια πράγματα σε ότι αφορά τους φόρους καθώς η πτώση στα έσοδα δείχνει αδυναμία πληρωμής των πολιτών.

Παλαιότερα άρθρα: