2,5 τρις πρέπει να επενδύσει στην ενέργεια η Ευρώπη

Διαβάστε επίσης

Επενδύσεις τρισεκατομμυρίων ευρώ θα απαιτηθούν τα επόμενα χρόνια στον ενεργειακό τομέα, προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια κι επάρκεια.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ανάλυση του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας (DIW Berlin), η οποία λαμβάνοντας υπόψη τον Οδικό Χάρτη της Ενέργειας για το 2050, καθώς και μελέτες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για το Κλίμα (ECF), αλλά και του Ευρωπαίου Διαχειριστή Δικτύων Μεταφοράς (ENTSO-E), καταγράφει τις επενδυτικές ανάγκες στον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η έκθεση κάνει λόγο για την ανάγκη επενδύσεων της τάξης των 2,5 τρις ευρώ έως το 2030 και το ερώτημα που προκύπτει, είναι που θα βρεθούν αυτά τα κεφάλαια στην Ευρώπη της βαθιάς οικονομικής ύφεσης;

Είναι χαρακτηριστικό ότι το European Climate Foundation (ΕCF) εκτιμά τις απαραίτητες επενδύσεις στον τομέα του ηλεκτρισμού μέχρι το 2030 στα 1,153 τρις Ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 1 τρις θα διατεθεί για κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (συμβατικές και ΑΠΕ), 57 δισεκατομμύρια ευρώ για εφεδρικές μονάδες και 68 δις ευρώ για δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάγκη επενδύσεων εστιάζεται κυρίως στα δίκτυα διανομής, καθώς αυτά πρέπει να γίνουν «έξυπνα» και να επιτρέψουν τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ και τη δυνατότητα για ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στη διαμόρφωση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών.

Παράλληλα, η κρίση κατάσταση στην Ουκρανία αναδεικνύει την αναγκαιότητα για επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις LNG. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) τοποθετεί τις αναγκαίες επενδύσεις στα 165 δις. Ευρώ μέχρι το 2030, ενώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι θα πρέπει να επενδυθούν 70 δις. Ευρώ στο συγκεκριμένο τομέα μέχρι το 2020. Τέλος και όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, η ΙΕΑ θεωρεί αναγκαίες επενδύσεις ύψους 1.200-2.300 δις. Ευρώ στην Ευρώπη μέχρι το 2035.

Όμως, με δεδομένες τις δημοσιονομικές πιέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύσεις αυτής της τάξεως φαίνεται σχεδόν αδύνατο να υποστηριχθούν από τους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Η Ευρώπη θα πρέπει να αναζητήσει τα κεφάλαια αυτά από τον ιδιωτικό τομέα, προσελκύοντας επενδυτές, οι οποίοι όμως με τη σειρά τους θα χρειαστούν επαρκείς εγγυήσεις και το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον.

Παλαιότερα άρθρα: