Το Νόμπελ Ειρήνης στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης 2020.

Η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόργραμμα του ΟΗΕ βρεβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του στην αντιμετώπιση της πείνας, για τη συμβολή του στη βελτίωση των συνθηκών για την επίτευξη ειρήνης σε μαχόμενες περιοχές και για τη λειτουργία του ως κινητήρια δύναμη στις προσπάθειες να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση της πείνας ως όπλο πολέμου και συγκρούσεων».

Παλαιότερα άρθρα: