Ανεξήγητη κόπωση των εξαγωγών

Διαβάστε επίσης

Μετά από πολύμηνη άνοδο, οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν αιφνίδια κόπωση που –εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών- εντοπίζεται κυρίως στις Τρίτες Χώρες με υποχώρηση τόσο τον Ιούνιο (-19,4%), όσο και σε επίπεδο 6μήνου (-8,4%). Αντίθετα, για τις χώρες της ΕΕ, παρά την υποχώρηση του Ιουνίου (-6,5%), διατηρείται το θετικό πρόσημο σε επίπεδο 6μήνου (+1%).

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων έχει προβλέψει για το σύνολο του 2013 νέα αύξηση των εξαγωγών στα επίπεδα του 3% με 4%. Όμως, οι πιέσεις οδήγησαν στο να περιοριστούν σημαντικά οι ρυθμοί αύξησης των συνολικών εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του έτους (στα 13,6 δισ. ευρώ, δηλαδή +5,4%, σε σχέση με το α΄6μηνο του 2012), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών να προκύπτει πλέον μείωση της τάξης του 2,5% (στα 8,3 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), σε απόλυτες τιμές η επίδοση των 8,3 δισ. ευρώ είναι χαμηλότερη και από την επίδοση του 2011 (8,47 δισ. ευρώ), δηλαδή η χαμηλότερη της τελευταίας τριετίας. Η ολοένα και αυξανόμενη βαρύτητα των πετρελαιοειδών στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές, επηρεάζει σημαντικά και τις διακυμάνσεις στην πορεία εξέλιξής τους. Στο α΄εξάμηνο του 2013, το μερίδιο των πετρελαιοειδών στο σύνολο των εξαγωγών διαμορφώνεται στο 39%, έναντι 34,2% στο α΄εξάμηνο του 2012 και μεριδίου 27,8% στο α΄εξάμηνο του 2011.

Οι πιέσεις που αφορούν στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, αποτυπώνονται και στις εισαγωγές. Στο α εξάμηνο, οι συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας από τις χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 3,3% και από τις Τρίτες Χώρες κατά 8,6%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει υποχώρηση κατά 3% για την ΕΕ και κατά 13,4% στις εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας παρουσιάζει βελτίωση στο α΄εξάμηνο του έτους και περιορίζεται στα 9,7 δισ. ευρώ (-18,8% ). Η συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος αντικατοπτρίζει την βαθιά ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία.

Παλαιότερα άρθρα: