Απορρίφθηκε η προσφυγή Ουγγαρίας-Σλοβακίας κατά της υποδοχής προσφύγων

Διαβάστε επίσης

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε «ομοφώνως» την προσφυγή της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας κατά της υποχρέωσής τους να φιλοξενήσουν πρόσφυγες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων που επιβάλλει ποσοστώσεις στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ότι ο μηχανισμός επιβολής ποσοστώσεων κατά του οποίου προσέφυγαν τα δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης «συμβάλλει αποτελεσματικά και με αναλογικό τρόπο» στην ανακούφιση της Ελλάδας και της Ιταλίας από την εισροή των προσφύγων.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία αμφισβητούσαν την νομιμότητα του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε το σύνολο των νομικών τους επιχειρημάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η προσφυγή σε μία μη νομοθετική διαδικασία, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων και δημόσια διαβούλευση είναι σύννομη με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η ίδια η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς να λαμβάνουν τα «προσωρινά μέτρα» που είναι αναγκαία για την ταχεία αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, όπως είναι η αιφνίδια είσοδος προσφύγων.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, δεν ήταν υποχρεωμένο να λάβει την απόφαση περί μετεγκατάστασης προσφύγων ομοφώνως.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία μαζί με την Τσεχική Δημοκρατία και τη Ρουμανία είχαν ψηφίσει κατά της μετεγκατάστασης από την Ελλάδα και την Ιταλία 120.000 ατόμων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της διεθνούς προστασίας, για μία περίοδο δύο ετών.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δηλώνει ότι «η ισχύς της απόφασής του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί» αναδρομικά σε ό,τι αφορά «τον βαθμό αποτελεσματικότητας».

Παλαιότερα άρθρα: