Αποχωρούν οι ξένοι απο τις επενδύσεις στις ΑΠΕ

Διαβάστε επίσης

Τρόπους εξόδου από την Ελλάδα αναζητούν σημαντικές ξένες εταιρείες που έχουν επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Όπως διευκρίνιζαν στελέχη του χώρου, οι λόγοι της αποχώρησης δεν έχουν σχέση ούτε με την τιμή που πουλούν το παραγόμενο ηλεκτρικό, ούτε με τη γραφειοκρατία στις αδειοδοτήσεις, ούτε και με την γενικότερη πολιτική αβεβαιότητα.

Το πραγματικό πρόβλημα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, ή καλύτερα τα στελέχη τους στην Ελλάδα δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν πειστικά πώς θα ξεπεραστεί, σχετίζεται με τα ελλείμματα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τις τεράστιες καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΛΑΓΗΕ που εκκαθαρίζει σε ημερήσια βάση την αγορά. Οι διοικήσεις των εταιρειών αυτών που είναι εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια και έχουν μετόχους τράπεζες ή ασφαλιστικά ταμεία, αδυνατούν με τη σειρά τους να εξηγήσουν στους μετόχους τους πώς μια 100% κρατική εταιρεία κράτους μέλους δεν μπορεί να εγγυηθεί τις καταβολές.

Επίσης, αδυνατούν να εξηγήσουν το είδος της παρακράτησης που γίνεται στην Ελλάδα επί του τζίρου των εταιρειών και η οποία δεν είναι φόρος, δεν είναι λειτουργικό κόστος, αλλά μια «εισφορά αλληλεγγύης» επί της οποίας πληρώνεται ΦΠΑ, ανατρέπει το επενδυτικό τους πλάνο στην Ελλάδα και ενώ προεισπράττεται, μπορεί να αποσβεστεί σε βάθος πενταετίας.

Θεωρητικά τα ελλείμματα και όλα τα σχετικά θα αντιμετωπίσει το ΥΠΕΚΑ με ρυθμίσεις που έχει αποφασίσει, με μεγαλύτερη βαρύτητα στα τέλη που πληρώνουν οι καταναλωτές ηλεκτρικού τα οποία και θα αυξηθούν σημαντικά. Ωστόσο, οι μήνες περνούν και μια η ΕΡΤ, μια τα φορολογικά, τα μέτρα δεν λαμβάνονται. Αισίως το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ τρέχει με 400 εκατομμύρια για να ξεπεράσει τα 600 στο τέλος του χρόνου και τα 1.4 δις.το τέλος του 2014.

Μαθαίνουμε ότι το αντίστοιχο έλλειμμα στην Ισπανία είναι πάνω από 4,5 δις. ευρώ. Όμως επειδή η Ισπανία είναι χειρότερα, δεν αποτελεί δικαιολογία για καθυστερήσεις.

Παλαιότερα άρθρα: