Βιβλίο: Η Εξέλιξη της Ρεπουμπλικανικής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής των Επεμβάσεων

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο μεταβλήθηκε η εξωτερική πολιτική του ρεπουμπλικανικού κόμματος, το χρονικό σημείο μεταβολής του και τις συνθήκες υπό τις οποίες το κόμμα αναγκάστηκε να αλλάξει την πολιτική του.

Στόχος της μελέτης είναι να αναδείξει, χρησιμοποιώντας την σχέση κόστους οφέλους, αν κάποιες από τις πιο σημαντικές εξωτερικές επεμβάσεις των ΗΠΑ ζημίωσαν τη χώρα ή αν ο στόχος της επέμβασης επετεύχθη.

Στην αρχή, η μελέτη ξεκινά με μία ανάλυση της ιστορίας, της δομής και της λειτουργίας του ρεπουμπλικανικού κόμματος προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται οι πολιτικές στο κόμμα, αλλά και την εντύπωση που έχουν οι διάφορες πτέρυγες του κόμματος σχετικά με την ασκούμενη πολιτική.

Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στους ηγέτες του κόμματος, οι οποίοι διετέλεσαν Πρόεδροι και πως εκείνοι επηρέασαν την εξωτερική πολιτική του κόμματος και κατ’ επέκταση του ίδιου του κράτους.

cover

Στο δεύτερο μέρος αναλύονται κάποιες επεμβάσεις με βάση στατιστικά στοιχεία, όπως τα όπλα, οι πόροι, το ανθρώπινο δυναμικό, η θετική ή αρνητική εντύπωση της διεθνούς κοινότητας ως προς την επέμβαση, αλλά και το βασικότερο την τελική έκβαση της επέμβασης.

Τέλος, αναλύονται οι θέσεις των απομονωτιστών, των διεθνιστών και της πολιτικής της μη επέμβασης. Πέρα όμως από τις θέσεις τους γίνεται και μία σύγκριση αυτών των θέσεων εξωτερικής πολιτικής προκειμένου να εξεταστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Η Εξέλιξη της Ρεπουμπλικανικής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής των Επεμβάσεων

Σελίδα στο Facebook

Παλαιότερα άρθρα: