«Βροχή» αιτημάτων: Ποιοι φορείς ζητούν 8.408 προσλήψεις εν μέσω εκλογών

Διαβάστε επίσης

Συνεχίζεται η βροχή αιτημάτων στο ΣτΕ για κατ’ εξαίρεση προσλήψεων στην προεκλογική περίοδο. Μέχρι στιγμής τα αιτήματα εχουν φτάσει τις 8.408 θέσεις και αφορούν θέσεις σε παιδικούς σταθμούς, ΔΕΗ, δημους και νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το e-dimosio.gr,  το υπουργείο Εσωτερικών ζητεί την πρόσληψη 7.030 υπαλλήλων για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Το υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες και σοβαρές ανάγκες των νοσοκομείων, κέντρων υγείας, κ.λπ. και για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ρεύματος, ζητεί την πρόσληψη:

α) 40 γιατρών και 190 νοσηλευτών και νοσηλευτριών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (δύο χρόνια) για την στελέχωση των νοσοκομείων,

β) 50 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με δελτίο παροχής υπηρεσιών, 70 νοσηλευτών, 10 ψυχολόγων και 10 κοινωνικών λειτουργών για ένα έτος στο πλαίσιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ρεύματος και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και εμβολιασμού των μεταναστών,

γ) 30 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με δελτίο παροχής υπηρεσιών για την άμεση κάλυψη επιτακτικών αναγκών περιφερειακών νοσοκομείων (Πατρών, Λακωνίας, Φλώρινας, Κατερίνης, Πέλλας, Ημαθίας, κ.λπ.),

δ) 200 ειδικευμένων γιατρών οι οποίοι θα τοποθετούνται σε ανακυκλούμενες θέσεις και

ε) άγνωστο αριθμό αγροτικών γιατρών.

Το υπουργείο Εσωτερικών ζητεί για την υπηρεσία ασύλου την πρόσληψη 30 ατόμων για την στελέχωση περιφερειακών γραφείων ασύλου.

Ακόμη, η ΔΕΗ ζητεί για την κάλυψη σοβαρών και κατεπείγοντος χαρακτήρα αναγκών την κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη 579 ατόμων και συγκεκριμένα:

  • 558 ατόμων για τα λιγνιτικά κέντρα της γενικής διεύθυνσης ορυχείων,
  • 17 άτομα για τους αυτόνομους σταθμούς παραγωγής των νησιών,
  • Τεσσάρων ατόμων για την διεύθυνση ασφάλειας στην εργασία (διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων).
  • Ο Δήμος Αθηναίων ζητεί την πρόσληψη 165 ατόμων (παιδοκόμων, βρεφονηπιοκόμων, μαγείρων, προσωπικό καθαριότητας, κ.λπ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για στελέχωση και λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου Λασιθίου ζητεί την πρόσληψη 32 ατόμων (βρεφονηπιοκόμων, εργατών καθαριότητας, κ.λπ.) για στελέχωση του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Ο Δήμος Καρπενησίου ζητεί την πρόσληψη δύο βρεφονηπιοκόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Τέλος, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ζητεί την κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη καθηγητών με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Παλαιότερα άρθρα: