Χρυσό βραβείο απέσπασε η ΔΕΠΑ από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης

Διαβάστε επίσης

Το Χρυσό βραβείο απέσπασε η ΔΕΠΑ από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI), στο πλαίσιο των βραβείων CR Index 2019-2020, καθώς η εταιρεία παρουσίασε εξαιρετική επίδοση στην εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2019.

Ο Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) είναι το πλέον αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια.

Το γεγονός ότι η ΔΕΠΑ κέρδισε το βραβείο Gold, αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει το μέγιστο στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΠΑ αναπτύσσεται σε 4 βασικούς άξονες: Την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους της, και την αγορά της.

Στρατηγική προτεραιότητα για της ΔΕΠΑ, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που συνεπάγεται ο ρόλος της στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, αποτελεί η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας, η περαιτέρω επέκταση σε νέους εξειδικευμένους τομείς, η διείσδυση σε αγορές με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και η αξιοποίηση ευκαιριών σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πάντα με γνώμονα τις Υπεύθυνες Εταιρικές Πρακτικές.

Αναγνωρίζοντας ότι η Υπεύθυνη Εταιρική Συμπεριφορά οδηγεί σε αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία, η ΔΕΠΑ δεσμεύεται ότι οι υπεύθυνες πρακτικές της θα συνεχίσουν να καθορίζουν το σύνολο της στρατηγικής της.

Παλαιότερα άρθρα: