Γιατί πέρα από την ΕΚΕ; Γιατί σε μια κοινωνία που μεταλάσσεται και εξελίσσεται ψάχνοντας λύσεις πέρα από τα μέχρις σήμερα δεδομένα, δημιουργώντας μια νέα δυναμική και διαδραστική πραγματικότητα, οι εταιρίες ή θα μείνουν καθηλωμένες στις γνωστές τους δράσεις ή θα απαντήσουν στις προκλήσεις και τις συνθήκες της κοινωνίας στην οποία εξάλλου ανήκουν.
Της Παυλίνας Πρωταίου