Δείτε αν μπορείτε να βγειτε στη σύνταξη πριν τα 67

Διαβάστε επίσης

Τέλος μπαίνει στις πρόωρες συντάξεις με αποτέλεσμα την αύξηση των λεγόμενων ενδιάμεσων ορίων ηλικίας από 2 έως και 12 χρόνια. Σταδιακά κλείνουν οι πόρτες εξόδου για 160.000 ασφαλισμένους, με το όριο ηλικίας να οδηγείται σταδιακά στα 67 για την καταβολή πλήρους σύνταξης.

Οι βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων που απειλούνται είναι οι εξής:

-Εργαζόμενοι με 35ετία

-Δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία

-Μητέρες ανηλίκων

-Άντρες με ανήλικα τέκνα

-Άντρες στα ειδικά ταμεία

-Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ

Με βάση την ελληνική πλευρά διασώζονται περίπου 120.000 εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα αν και οι δανειστές επιμένουν να μην τους εξαιρούν από τις αλλαγές. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν πιάσει τόσο τα έτη ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας και μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανοίξουν την πόρτα εξόδου.


Δημόσιοι υπάλληλοι:

Κατηγορία Χρόνος Ασφάλισης Έτος συμπλήρωσης για θεμελίωση Όριο ηλικίας
Άνδρες 25 έτη  Μέχρι 31-12-2010 

2011

 

2012

 

60 μειωμένη- 65 πλήρη56 μειωμένη- 61 πλήρη

58 μειωμένη- 63 πλήρη

 

Άνδρες με ανήλικα τέκνα 25 έτη 20112012 5255
Γυναίκες 25 έτη Μέχρι 31-12-2010

 

2011

 

2012

 

55 μειωμένη- 60 πλήρη56 μειωμένη- 61 πλήρη

58 μειωμένη- 63 πλήρη

Μητέρες ανηλίκων 25 έτη Μέχρι 31-12-20102011

2012

5052

55

 

ΔΕΚΟ Τράπεζες:

Όριο ηλικίας Όριο ηλικίας
Κατηγορία Έτη ασφάλισης Έτος συμπλήρωσης Πλήρης σύνταξη Μειωμένη σύνταξη
Άνδρες 25 Μέχρι 31-12-20102011

2012

Από 1-1-2013

6565

65

67

6060

60

62

Γυναίκες 25 Μέχρι 31-12-20102011

2012

Από 1-1-2013

6061

62

67

5556

57

62

Μητέρες ανηλίκων 25 Μέχι 31-12-20102011

2012

2013

5052

55

67

-50

53

62

Τα στοιχεία αναφέρονται στους ασφαλισμένους από το 1983 έως και το 1992. Μάλιστα, με βάση τα μέχι τώρα στοιχεία θα διασωθούν όσοι έχουν προλάβει να πιάσουν χρόνο ασφάλισης και όριο ηλικίας.

 

Παλαιότερα άρθρα: