ΔΕΠΑ: Ανοικτή διαδικασία εκχώρησης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας στο Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε επίσης

Η ΔΕΠΑ διενεργεί ανοικτή διαδικασία εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου “Σιδηρόκαστρο” ύψους 26.950MWh/Ημέρα για την περίοδο 30.01.2015 έως 05.02.2015.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΔΕΣΦΑ:

«Η εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. διενεργεί ανοικτή διαδικασία εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου ‘Σιδηρόκαστρο’ ύψους 26.950MWh/Ημέρα για την περίοδο 30.01.2015 έως 05.02.2015, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5Γ του άρθρου 20Α του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

Τίμημα: 0 Ευρώ/MWh.»

Παλαιότερα άρθρα: