ΔΕΠΑ: Εκχωρεί μη χρησιμοποιούμενη ΔΜΙ παράδοσης με δημόσια προσφορά

Διαβάστε επίσης

Ανοικτή διαδικασία εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου “Σιδηρόκαστρο” ύψους 20.000 MWh/Ημέρα για την περίοδο 12.06.2015 έως 18.06.2015 και στο Σημείο Εισόδου “Κήποι” ύψους 7.000MWh/Ημέρα για την περίοδο 12.06.2015 έως 18.06.2015, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5Γ του άρθρου 20Α του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, διενεργεί η ΔΕΠΑ.

Το τίμημα ανέρχεται στα 0 Ευρώ/MWh.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.depa.gr

Παλαιότερα άρθρα: