Σε διαβούλευση το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων

epixeirimatikothta
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Σε διαβούλευση τέθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων μέχρι τις 29 Αυγούστου. Στόχος του νομοσχεδίου να απλουστεύσει τις διαδικασίες για τους επιχειρηματίες. Μάλιστα στο πεδίο εφαρμογής του υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης και η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για τα θέματα Βιομηχανίας, κα. Θεοδώρα Τζάκρη έθεσαν από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου έχει ως στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο νόμος θα αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ στο πεδίο εφαρμογής αυτού καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.

Βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων και ποτών

Προβλέπεται κατάργηση προαπαιτούμενων αδειών λειτουργίας και την αντικατάστασή τους με γνωστοποίηση. Καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Αντικαθίσταται με την απαίτηση καταχώρισης των δραστηριοτήτων. Οι έλεγχοι προβλέπεται να διενεργούνται εκ των υστέρων βάσει αξιολόγησης κινδύνου.

Η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται και αντικαθίστανται από απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία μίας έγκρισης με λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης και  λιγότερα δικαιολογητικά.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ως προς την προέγκριση, αυτή αντικαθίσταται με βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία θα βεβαιώνει τη δυνατότητα ίδρυσης της επιχείρησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προβεί άμεσα στη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας του καταστήματός του, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και εκ των προτέρων έλεγχοι. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απλοποιούνται σημαντικά και τηρούνται στο φάκελο της επιχείρησης, διαθέσιμα σε κάθε αρχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Τουρισμός

Στα τουριστικά καταλύματα, προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία έκδοσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και μείωση δικαιολογητικών. Μετά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα μπορούν να γνωστοποιούνται αυτόματα οι επιχειρήσεις και να προγραμματίζονται οι έλεγχοι, το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα αντικατασταθεί με τη διαδικασία γνωστοποίησης.

Σημαντική επίσης ωφέλεια υπολογίζεται να προκύψει και από την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφέ, εστιατόρια, μπαρ και κομμωτήρια- που λειτουργούν εντός των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία θα ακολουθήσουν τη διαδικασία γνωστοποίησης.

Τέλος, ο νόμος φαίνεται πως σταματά πολλές διαδικασίες που δεν είχαν κάποια λογική εφαρμογή με αποτέλεσμα να γίνονται πιο δύσκολες οι διαδικασίες αδειοδότησης. Βέβαια, ένας νόμος σαν αυτός θα πρέπει να εξεταστεί αν είναι αποτελεσματικός από την εφαρμογή του προκειμένου να δει κανείς αν όντως απλοποιεί τις διαδικασίες ή τις κάνει ακόμα πιο περίπλοκες.

Παλαιότερα άρθρα:

Σχολιάστε