Δικηγόροι σε οικονομική κρίση

Διαβάστε επίσης

Το περασμένο έτος από τους 21.739 Αθηναίους δικηγόρους οι 7.112 δεν είχαν ούτε μια παράσταση, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2015 δεν είχαν καμία παράσταση 9.599 δικηγόροι, τόνισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) Βασίλης Αλεξανδρής κατά το σημερινό απολογισμό της περιόδου 2014-2015.

Σε μία προσπάθεια να καταδείξει την τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει ο δικηγορικός κόσμος από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, ο πρόεδρος του ΔΣΑ ανέφερε επίσης ότι 8.672 δικηγόροι δεν καταβάλουν εισφορές στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων και 8.582 στο ΕΤΑΑ, λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξανδρής επισήμανε ότι «η κατάσταση αυτή είναι ασφαλώς άρρηκτα συνδεδεμένη με την κρίση που πλήττει τη μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων και με δριμύτητα ιδίως τους νέους», ενώ από το 2001 και μετά συστηματικά μειώνεται ο αριθμός των ενεργών δικηγόρων και έτσι «κατ΄ αποτέλεσμα, υφίσταται μείωση των διαθεσίμων των λογαριασμών των Ταμείων».

Κάτω από την αρνητική αυτή κατάσταση αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής για την εξέταση της δυνατότητας ίδρυσης Επαγγελματικού Ταμείου όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση των δικηγόρων καθώς και την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για την βιωσιμότητα ή μη του εν λόγω Ταμείου.

Ακόμη, αποφασίσθηκε, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, η λήψη σειράς μέτρων για «ενίσχυση του ΤΑΝ ΕΤΑΑ, όπως η διεκδίκηση των 258 εκ. ευρώ που οφείλει το Δημόσιο από την τριμερή χρηματοδότηση, η προσφυγή κατά του PSI, η κατάργηση της εισφοράς 10% υπέρ ΑΚΑΓΕ, η επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου από το ΤΑΙΠΕΔ και η αξιοποίηση τους μέσω διεθνούς δαγωνισμού, η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου κ.ά.».

Παράλληλα, ο κ. Αλεξανδρής επισήμανε ότι οι δαπάνες και τα έξοδα του ΔΣΑ κατά το περασμένο έτος μειώθηκαν  κατά 1.600.000 ευρώ σε σχέση με το 2013, ενώ αποφασίσθηκε η ηλεκτρονική έκδοση των βεβαιώσεων παρακράτησης, καθώς το κόστος εκτύπωσης επιβάρυνε το Σύλλογο με 30-35.000 ευρώ.

Αναφερόμενος στους προγραμματικούς μελλοντικούς άξονες του ΔΣΑ, ο κ. Αλεξανδρής, επισήμανε ότι βασικοί στόχοι του  για το επόμενο έτος είναι:
– Η ολοκλήρωση της θεσμικής ανασυγκρότησης των υπηρεσιών του ΔΣΑ και η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η προώθηση των προτάσεών για τις αλλαγές του Κώδικα Δικηγόρων και τη βελτίωση της άσκησης των υποψηφίων δικηγόρων, η έμφαση στα φορολογικά θέματα θέματα (ΦΠΑ και του τέλους επιτηδεύματος), η προώθηση συμπληρωματικών εναλλακτικών λύσεων στο ασφαλιστικό πρόβλημα με συγκεκριμένες προτάσεις (π.χ. για ανακλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών).
– Η αναζήτηση λύσεων για τον εξορθολογισμό του μερίσματος και τη διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, η ενίσχυση του θεσμού της Νομικής Βοήθειας, η διαρκής επιμόρφωση των νέων συναδέλφων και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με επιστημονικές ενώσεις.
– Η διεκδίκηση της θέσης και του ρόλου του ΔΣΑ στην απονομή της Δικαιοσύνης,  με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και ενεργό συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του υπουργείου Δικαιοσύνης.
– Η σταθερή παρουσία του ΔΣΑ στα προβλήματα της κοινωνίας, για προάσπιση των εγγυήσεων μιας ευνομούμενης Πολιτείας και των ατομικών δικαιωμάτων.
– Η  ενίσχυση της θέσης του ΔΣΑ στο  ευρωπαϊκό περιβάλλον και η αναβάθμιση της συμμετοχής του στην CCBE και σε άλλους ευρωπαϊκούς φορείς και Ενώσεις.

Παλαιότερα άρθρα: