Δώρο Χριστουγέννων: «Ψαλίδι» σε χιλιάδες εργαζομένους λόγω κορονοϊού

Διαβάστε επίσης

Άσχημα νέα για χιλιάδες εργαζόμενους καθώς «ψαλιδισμένο» θα είναι το Δώρο Χριστουγέννων για όσους μπήκαν σε αναστολή σύμβασης από τον Μάιο κι έπειτα, ή εντάχθηκαν στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Το δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί ολόκληρο με αναλογία κράτους – εργοδότη όμως θα είναι «κουρεμένο» γιατί θα υπολογιστεί με βάση την αποζημίωση ειδικού σκοπού που έχει πάρει ο εργαζόμενος.

Αν κάποιος δηλαδή παίρνει μισθό 800 ευρώ λόγω ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του, δεν θα πάρει δώρο 800 ευρώ. Κι αυτό διότι το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές Μαΐου – Δεκεμβρίου 2020. Επομένως, στην περίπτωση που η σύμβαση κάποιου εργαζόμενου ανεστάλη μέσα σε αυτό το διάστημα και έλαβε την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ το μήνα, τότε με βάση αυτό το μισθό θα υπολογιστεί και το δώρο του.

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο με αναλογία εργοδότη και κράτους, το ποσό όμως θα προκύπτει με βάση τις αποδοχές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.Ο μισθός που θα υπολογιστεί κατά την διάρκεια της αναστολής της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με την σχετική διάταξη, θα είναι το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που πήρε ο εργαζόμενος. Δηλαδή ο εργοδότης θα καταβάλει την αναλογία του μισθού που κατέβαλε και το κράτος την αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που πήρε ο εργαζόμενος.

Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή που θα ενταχθούν, αφού θα ισχύσει μέχρι τέλος του έτους.

Αυτό σημαίνει ότι θα υπολογιστεί ο μισθός πριν τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, η αναστολή της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου και ο μισθός με την ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για να βγει το τελικό ποσό του δώρου που πάλι θα καταβληθεί από τον εργοδότη ένα μέρος και από το κράτος το υπόλοιπο μέρος. Ο μισθός που θα υπολογιστεί κατά την διάρκεια της αναστολής της σύμβασης εργασίας θα είναι το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 ευρώ. Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Παλαιότερα άρθρα: