Δωρεάν software προβλέπει κίνδυνο από φυσικές καταστροφές

Διαβάστε επίσης

Πρόσβαση σε ελεύθερο λογισμικό με μεθοδολογίες για την εκτίμηση της επικινδυνότητας από κατολισθήσεις και από πλημμύρες προσφέρει το ερευνητικό έργο “A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention” (SciNetNatHaz), το οποίο ολοκληρώνεται σε έναν μήνα και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-13”.

Σε σεμινάριο που διοργανώθηκε σήμερα με θέμα “Συμβολή στην πρόληψη φυσικών καταστροφών”, ο συντονιστής του έργου, αναπληρωτής καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου, εξήγησε ότι οι προτεινόμενες μεθοδολογίες έχουν ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά στις ευρύτερες περιοχές των Σερρών και της Κομοτηνής με θετικά αποτελέσματα και η εφαρμογή τους βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση “δωρεάν” ή “ελεύθερου” λογισμικού. Πρόσθεσε μάλιστα ότι, περισσότεροι από 80 επιστήμονες προερχόμενοι από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ακαδημίες επιστημών της ευρύτερης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, συνεργάζονται στο πλαίσιο του “SciNetNatHaz” συμβάλλοντας στα αποτελέσματά του.

“Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε δύο λεκάνες στις Σέρρες, στους ποταμούς Taita και Voinesti (Ρουμανία) και σε μία λεκάνη στην περιοχή του Burgas (Βουλγαρία), περιοχές που έχουν πλημμυρίσει στο παρελθόν” ανέφερε.

Όπως συμπλήρωσε αναλυτικότερα, με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία, η εκτίμηση της επιδεκτικότητας περιοχών σε πλημμύρα, σε περιφερειακή κλίμακα, παρέχει ιδιαίτερα αξιόπιστες πληροφορίες με ελάχιστο κόστος και μπορεί να βοηθήσει στον προγραμματισμό εφαρμοσμένης έρευνας σε τοπική κλίμακα.

“Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμογής στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στη χρήση ελεύθερου/δωρεάν λογισμικού, παρέχει αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα και οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα για τη λήψη μέτρων πρόληψης κινδύνου από αιφνίδιες πλημμύρες” κατέληξε.

Παλαιότερα άρθρα: