ΕΑΣΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος της χώρας το α’ τρίμηνο του 2016

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα μίας τριμηνιαίας έρευνας που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group, και η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 18/03/2016 έως 05/04/2016. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 114 μονάδες.
Αναλυτικότερα, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το πρώτο τρίμηνο του 2016 σημείωσε πτώση και διαμορφώθηκε στις 114 μονάδες. Η δυσμενής εξέλιξη του δείκτη οφείλεται στην αβεβαιότητα για την πορεία της αξιολόγησης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκε και στα εμφανιζόμενα σημεία τριβής με τους δανειστές που παρατείνουν την ολοκλήρωση της. Επιπλέον, οι CEOs ανησυχούν για τα προτεινόμενα μέτρα αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης που έχουν αρνητική επίδραση στην οικονομία.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος και των σημαντικών εμποδίων που συναντά η αντιμετώπιση του. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη μεγέθους δείχνει καθοδική πορεία του δείκτη στις μικρές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ αντίθετα στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ο δείκτης σημείωσε άνοδο.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε κάμψη και διαμορφώθηκε στις 103 μονάδες έναντι 106 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) κινήθηκε και αυτός καθοδικά στις 124 μονάδες έναντι 134 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε οριακή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 114 μονάδες έναντι 113 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, μειώθηκε σε 2% έναντι 4% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε μειώθηκε σε 80% έναντι 82% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά σημείωσε μεγάλη πτώση στις 126 μονάδες έναντι 157 του προηγούμενου τριμήνου. Ένας στους δύο CEOs πιστεύει ότι η χώρα σε ένα έτος θα είναι σε δυσμενέστερη κατάσταση από σήμερα. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος μειώθηκε σε 10% έναντι 23% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μειώθηκε στις 113 μονάδες έναντι 119 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν μειώθηκε σε 3% (έναντι 9% το προηγούμενο τρίμηνο).

Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε αξιόλογη πτώση στις 124 μονάδες έναντι 142 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 12% (έναντι 21% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό που αυξάνεται σε 19% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών παρουσίασε μικρή μείωση στις 100 μονάδες έναντι 103 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 38% ποσοστό που αυξάνεται σε 62% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε πτώση στις 119 μονάδες έναντι 128 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση ανήλθε σε 38%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 54%.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε μείωση στις 92 μονάδες έναντι 97 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 21%, το οποίο αυξάνεται σε 38% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών αντίθετα σημείωσε αύξηση στις 124 μονάδες έναντι 118 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, ανήλθε σε 27%, το οποίο αυξάνεται σε 54% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε οριακή πτώση κατά μια μονάδα και διαμορφώθηκε στις 96 μονάδες έναντι 97 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι αυξημένος σε σύγκριση με ένα έτος πριν παρέμεινε σταθερό έναντι του προηγούμενου τριμήνου σε 32%, ενώ για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυξάνεται σε 46%.

Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρέμεινε σταθερός έναντι του προηγούμενου τριμήνου στις 127 μονάδες. Το 26% των CEOs δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, ποσοστό που αυξάνεται σε 46% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εν κατακλείδι, η επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα συνεχίζεται όπως φαίνεται και από την παρούσα έρευνα και στην ουσία είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να βελτιωθούν τα πράγματα, αν φυσικά γίνει μία σωστή διαπραγμάτευση με τους εταίρους έτσι ώστε να μειωθούν τα μέτρα όσο αυτό είναι δυνατό και να δοθεί με κάποιες μεταρρυθμίσεις μία ανάσα στην ιδιωτική πρωτοβουλία που αποτελεί την κινητήριο δύναμη της οικονομικής πολιτικής μίας χώρας.

Παλαιότερα άρθρα: