ΕΦΚΑ: Εκπνέει την Παρασκευή η προθεσμία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας

Διαβάστε επίσης

ελευταία μέρα αύριο Παρασκευή (13.03.2020) της προθεσμίας για επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης).

Πρόκειται για υποβολή αίτησης υπαγωγής των μη μισθωτών σε μία από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.

Όσοι δεν επιλέξουν κατηγορία κατατάσσονται υποχρεωτικά στην κατώτατη κατηγορία που αντιστοιχεί σε 220 ευρώ για ασφάλιση, υγεία και εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ.

ΕΦΚΑ: Ολοταχώς για την 6η κατηγορία

Προς το παρόν στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έχει υποβάλλει αίτηση υπαγωγής σε κάποια από τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες μόνο το 3% των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων και αγροτών.

Αυτή η εικόνα οδηγεί στην εκτίμηση ότι τελικά το 95% των επαγγελματιών και αγροτών θα υπαχθεί στην κατώτερη κατηγορία, δηλαδή την 6η.

Πάντως, η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη της αυτό το ενδεχόμενο, εκτιμά ότι η μείωση εσόδων από τις εισφορές των μη μισθωτών δεν θα επηρεάσει την πορεία του ασφαλιστικού συστήματος.

Σε γενικές γραμμές οι συντάξεις των μη μισθωτών θα διαμορφωθούν – ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που θα επιλέξουν – από 772 έως 1.634 ευρώ μετά από 40 χρόνια ασφάλισης.

Έτσι για παράδειγμα ένας αυτο-απασχολούμενος επιστήμονας που ασφαλίστηκε στην 4η κατηγορία θα πληρώνει 373 ευρώ το μήνα (για σύνταξη, υγεία και ΟΑΕΔ) + 61 ευρώ για επικούρηση και 37 ευρώ για εφάπαξ.

Μετά από 40 χρόνια θα λάβει σύνταξη 1.127 ευρώ.

Παλαιότερα άρθρα: