Έκθεση Κομισιόν: Σταδιακά αυξητικές αναπτυξιακές τάσεις στην Ελλάδα το 2017

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται πολλές έρευνες που προσπαθούν να  οριοθετήσουν χρονικά την στιγμή που η Ελλάδα θα βγει από την Κρίση και θα έχει θετικό πρόσημο στη οικονομία της. Η Κομισιόν δημοσίευσε τις τελευταίες μέρες μία έκθεση που αναφέρει τους λόγους που οδηγούν την οικονομία της χώρας πίσω, αλλά και την εκτίμηση της σχετικά με το πότε πρόκειται η Ελλάδα να αρχίσει να αναπτύσσεται.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η «αυξημένη αβεβαιότητα» και η «εισαγωγή των ελέγχων κεφαλαίου (capital controls)» οδηγεί την ελληνική οικονομία πίσω σε ύφεση 1,4% το 2015 και 1,3% το 2016. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης (2,7%) το 2017.

Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα φτάσει το +1,6% το 2015 η οποία θα ενισχυθεί στο 1,8% το 2016 και στο 1,9% το 2017. Για την ΕΕ οι εκτιμήσεις είναι ανάπτυξη +1,9% το 2015, 2% το 2016 και 2,1% το 2017.

Παράλληλα, στην Ελλάδα ανακόπτεται η πτωτική τάση της ανεργίας, καθώς από 25,7% το 2015 θα διαμορφωθει στο 25,8% το 2016 ενώ θα μειωθεί στο 24,4% το 2017.

Στην Ευρωζώνη οι εκτιμήσεις είναι 11%, 10,6% και 10,3% και στην ΕΕ 9,5%, 9,2% και 8,9% για το 2015, 2016 και 2017, αντίστοιχα.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα στη Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί στο -4,6% του ΑΕΠ το 2015 (από -3,6 το 2014) και να μειωθεί και πάλι στο -3,6% το 2016 και -2,2% το 2017.

Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 194,8% του ΑΕΠ ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2016 στο 199,7% και να αρχίσει να μειώνεται το 2017 (195,6%).

Ο αποπληθωρισμός -1% το 2015 θα εξελιχθεί σε πληθωρισμό το 2016 στο 1% και στο 0,9% το 2017.

Τέλος, οι επενδύσεις αναμένεται να συρρικνωθούν περαιτέρω το 2015 (-10,2%), και το 2016 (-2%) για να αυξηθούν κατά 14,7% το 2017.

Εν κατακλείδι, σημασία δεν έχει το έτος που θα μπορέσει η χώρα να βγει από το μνημόνιο και να έχει θετικό πρόσημο στην οικονομία της, αλλά αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι να μπορέσουν οι πολίτες να αντέξουν μέχρι αυτήν την ημερομηνία, να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους, αλλά και το σημαντικότερο να μπορούν να ζουν κανονικά και να υπάρχει μία αναλογία μεταξύ των φόρων και του εισοδήματος.

Παλαιότερα άρθρα: