Ένας μίνι απολογισμός του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Χαλκιδική

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Την προηγούμενη εβδομάδα (7-9 Μαΐου) πραγματοποιήθηκε το τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Χαλκιδική. Το συνέδριο αυτό έγινε μέσα στην πιο κρίσιμη χρονική περίοδο, εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που τα τελευταία χρόνια μαστίζει τη χώρα μας.

Σε αυτό το συνέδριο[1] παρουσιάστηκαν όλα τα βασικά προβλήματα των Δήμων και μέσα από τις εργασίες του προέκυψαν κάποιες λύσεις σε κάποια από αυτά. Οι σημαντικότερες λύσεις αναφέρονται παρακάτω ανά θεματική ενότητα:

Οικονομικά

1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εκφράζει τη ριζική αντίθεσή της στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» και την επιτροπεία που έχει επιβάλλει στους Δήμους. Τα προβλήματα από το ασφυκτικό πλαίσιο που δημιουργεί το Παρατηρητήριο οδηγούν έναν-έναν τους Δήμους σε αδιέξοδο.

2) Διεκδικεί την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με τη δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τους Δήμους, με συνδυασμένη χρηματοδότηση από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους και χρηματοπιστωτική ενίσχυση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

3) Προτείνει τη μετεξέλιξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα.

4) Απαιτεί τη διάθεση 2 δις ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη δημιουργία επιχειρησιακού προγράμματος, με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και ενδιάμεσους φορείς όπως την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ή άλλους φορείς Τ.Α. (π.χ. Δήμους).

5) Προετοιμάζει σταδιακά την ολοκλήρωση της νέας κατανομής των ΚΑΠ ώστε να αρθούν οι κάθε είδους αδικίες που έχουν προκύψει από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και την τελευταία απογραφή.

Θεσμικά

1) Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων της δημόσιας διοίκησης (Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρειες και Δήμοι) και αποκέντρωση νέων αρμοδιοτήτων με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με ταυτόχρονη μεταφορά του αναγκαίου προσωπικού και πόρων.

2) Βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων με κατεύθυνση τη συγχώνευση και κατάργηση οργάνων, την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

3) Κατάργηση των πολλαπλών ελεγκτικών μηχανισμών και δημιουργία ενιαίου ελεγκτικού συστήματος. (Ιδιαίτερα η ρύθμιση αυτή είναι σημαντική, διότι εξαιτίας της γραφειοκρατίας πολλά έργα μένουν πίσω.)

4)  Εκπόνηση Ενιαίου Κώδικα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Το Συνέδριο επισημαίνει την ανάγκη για άμεση έκδοση όλων των εξουσιοδοτικών και εκτελεστικών διατάξεων για την ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την χωροταξία – πολεοδομία, που άλλαξε ριζικά από το 2010 έως το 2014.

Για να μη χαθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα κάτωθι:

1) Ολοκλήρωση του σχεδιασμού στο επίπεδο των Δήμων (γενικά πολεοδομικά σχέδια – τοπικά χωρικά σχέδια) σε συνδυασμό με την προστασία – διαχείριση των δασών και των περιοχών NATURA 2000.

2)  Ολοκλήρωση και αναθεώρηση των σχεδίων πόλης και των πράξεων εφαρμογής τους με ενιαίο πλαίσιο για τις χρήσεις γης, βιοκλιματικά κριτήρια και αντιμετώπιση του τεράστιου ζητήματος των απαλλοτριώσεων.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι προτεραιότητα για τις πόλεις μας να προωθήσουμε μέτρα που αφορούν:

1) Τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με ολοκληρωμένο σχεδιασμό για περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, διαδρομές πεζών και ποδηλάτων, πολιτικές στάθμευσης και λειτουργία γραφείου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και ανάδειξης καλών πρακτικών από την ΚΕΔΕ.

2) Την αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας με την ενσωμάτωση κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού στις πολεοδομικές μελέτες, την υποχρέωση χρήσης ψυχρών υλικών ή υλικών αντίστοιχων προδιαγραφών σε όλα τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τη εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησης δορυφορικής θερμοφωτογράφησης για όλες τις πόλεις.

Μεταναστευτικό

Τα προβλήματα που δημιουργεί στη χώρα μας και σε όλη τη Μεσόγειο το μεταναστευτικό – προσφυγικό κύμα, απαιτούν άμεση και αποφασιστική αντιμετώπιση, γι’ αυτό το Συνέδριο αποφασίζει τα παρακάτω:

1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως έχει πράξει καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης θα βοηθήσει εφόσον υπάρξει ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τους προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, χρηματοδότηση της λειτουργίας και διασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού.

2) Οι πόροι των Δήμων που χρησιμοποιούνται σήμερα στις κοινωνικές δράσεις της Αυτοδιοίκησης (όπως Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κοινωνικά Παντοπωλεία κλπ.), δεν μπορούν να δοθούν για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος και κατά συνέπεια η Κυβέρνηση οφείλει να αναζητήσεις χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Μετανάστευση, την Ενσωμάτωση και το Άσυλο, καθώς και από το Ταμείο για την Ασφάλεια και την Αποδοτική Φρούρηση των Συνόρων.

3) Η Κ.Ε.Δ.Ε. θα διεκδικήσει απευθείας για λογαριασμό των Δήμων μέρος των ευρωπαϊκών πόρων που πρόκειται να κατευθυνθούν στη χώρα, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

4) Απαιτούμε να προηγείται διάλογος και διευκρινήσεις πριν από κάθε απόφαση για το μεταναστευτικό ζήτημα και ιδιαίτερα για τη χωροθέτηση των προσωρινών χώρων φιλοξενίας.

Όλες αυτές οι προτάσεις είναι σε πάρα πολύ καλή πορεία και προσφέρουν λύσεις για διάφορα προβλήματα των Δήμων. Ακόμη, μία πρόταση που έγινε από το Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιο Πατούλη είναι  να οριστεί η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης σε ότι αφορά δήμους, στα επιχειρησιακά προγράμματα, αλλά και να εγκριθεί η χρηματοδότηση υποστήριξης των δήμων από την Τεχνική Βοήθεια, για την ωρίμανση των νέων έργων τους, όπως είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Σε δήλωση του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρει τα παρακάτω: «Δεν είναι δυνατόν ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να μην συμμετέχει σε αποφάσεις που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Και δεν μπορεί να υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική για την πατρίδα μας, εάν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή αφορά σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε τοπική κοινωνία» τόνισε ο κ. Πατούλης.

Εν κατακλείδι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση προσπάθησε μέσω του συνεδρίου της να λύσει αρκετά προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των Δήμων, η οποία συνεπάγεται και καλυτέρευση της ζωής των πολιτών.


[1] Ψήφισμα της ΚΕΔΕ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αποφάσεις του συνεδρίου

Παλαιότερα άρθρα: