Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης κατά της Πολωνίας

Διαβάστε επίσης

Το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, το οποίο αφορά το κράτος δικαίου και μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, ενεργοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Πολωνίας, σύμφωνα με το πολωνικό πρακτορείο PAP.

Η διάταξη προβλέπει μέχρι και την αναστολή του δικαιώματος ψήφου στο Συμβούλιο με διαδικασία ειδικής πλειοψηφίας για όποιο κράτος – μέλος της Ε.Ε. διαπιστωθεί ότι έχει αποκλίνει από τις ευρωπαϊκές αρχές για ζητήματα δικαίου.

Η Πολωνία επικρίνεται για απόκλιση όσον αφορά στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, καθώς η συντηρητική δεξιά κυβέρνηση της χώρας έχει ψηφίσει νομοθεσία η οποία θέτει την παύση και τη συνταξιοδότηση δικαστών και ανώτατων δικαστών στη διακριτική ευχέρεια του υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ επιφέρει αλλαγές και στον τρόπο λειτουργίας του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας.

Στις 26 Ιουνίου, η Κομισιόν είχε απευθύνει συστάσεις προς την πολωνική κυβέρνηση, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την σχεδιαζόμενη τότε μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Ο μηχανισμός επιβολής κυρώσεων δίνει στο Συμβούλιο των «28» τη δυνατότητα να αναστείλει ορισμένα από τα δικαιώματα της εν λόγω χώρας που απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω χώρας στο Συμβούλιο.

Παλαιότερα άρθρα: