Έπεσε πάλι «έξω» το ΤΑΙΠΕΔ!

Διαβάστε επίσης

Ζημιογόνο για ένα ακόμα τρίμηνο είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με τον απολογισμό που δημοσιοποίησε για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2014, το Ταμείο έχει ζημίες 426.000 ευρώ, έναντι ζημιών 1,01 εκατ. ευρώ.

Για την οικονομική χρήση 2013-14 τα έσοδα ανέρχονται σε 1,3 δις ευρώ και για την ίδια περίοδο οι συνολικές ζημίες στα 454 εκατ. ευρώ!

Τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 3 δις ευρώ.

Ακόμη το σύνολο των ολοκληρωμένων (για τις οποίες δεν έχει ακόμη εισπραχθεί το τίμημα συμφωνίας) συναλλαγών από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ ανέρχεται σε 4,9 δισ. ευρώ.

Παλαιότερα άρθρα: