Επιστροφή στα κέρδη -πρώτη φορά από το 2009- για τη Vivartia που διατηρεί πάντα ηγετική θέση στην αγορά

Διαβάστε επίσης

Ένα ακόμη δείγμα ευφυούς και αποτελεσματικού management δίνει η MIG καθώς, μέσα σε συνθήκες κρίσης στην αγορά των γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων προϊόντων, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Vivartia ανήλθαν στο ποσό των €565,2 εκατομμυρίων το 2017 , έναντι €572,0 εκατομμυρίων το 2016.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις ανά λειτουργικό τομέα αναλύονται ως εξής:

  • Γαλακτοκομικά: €265,7 εκ.,
  • Καταψυγμένα: €141,6 εκ. και
  • Εστίαση και Ψυχαγωγία: €164,0εκ. (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις ύψους €6,1 εκ.).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη €56,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 22%, έναντι κερδών €46,2 εκ. το 2016, ενώ τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ αυξήθηκαν κατά €11,0 εκ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε €27,4 εκ. (+67%).

Όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα την επαναφορά του Ομίλου σε καταγραφή ενοποιημένων κερδών προ φόρων €3,3 εκ. και ενοποιημένων κερδών μετά φόρων €0,3 εκ.,για πρώτη φορά μετά τη χρήση του 2009, έναντι ζημιών προ φόρων €14,2 εκ. και ζημιών μετά φόρων €15,1 εκ. το 2016.

Με τον τρόπο αυτό διατηρεί την ηγετική της θέση παρά την αρνητική τάση στην αγορά των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα (-8%) και την εν γένει μείωση της καταναλωτικής δαπάνης.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει υπογράψει τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης των Δανείων του με τις Πιστώτριες Τράπεζες από την 1/3/2018 και βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής των επί μέρους τελικών δανειακών συμβάσεων. Με την εν λόγω συμφωνία επιτυγχάνεται η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και η βελτίωση όλων των παραμέτρων χρηματοοικονομικής λειτουργίας του Ομίλου.

Τέλος, παραμένει ως προτεραιότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης του Ομίλου για το 2018, η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών, η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.

pinakas vivartia

Παλαιότερα άρθρα: