Έρευνα: Αυτοί είναι οι λόγοι που φεύγουν οι Ελληνίδες στο εξωτερικό

Διαβάστε επίσης

Σε έρευνα της ICAP στην οποία συμμετείχαν 586 Ελληνίδες, αποσαφηνίστηκαν οι βασικοί λόγοι που τις αναγκάζουν να μεταναστεύουν και να ψάχνουν για μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό.

Στην έρευνα συμμετείχαν 586 Ελληνίδες εργαζόμενες, από 56 χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 78% των γυναικών έφυγε μέσα στην κρίση και οι κυριότεροι λόγοι που τις οδήγησαν στο εξωτερικό ήταν η αναξιοκρατία και η διαφθορά (36%), η οικονομική κρίση (35%) και οι καλύτερες προοπτικές εξέλιξης στο εξωτερικό (34%).

Ως κύριοι παράγοντες που θα συντελούσαν στην επιστροφή των γυναικών αυτών στην Ελλάδα αναδείχθηκαν το κλίμα και ο τρόπος ζωής (46%), οι οικονομικές απολαβές που θα τους προσφερθούν (41%) η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας (37%), αλλά και οι οικογενειακοί λόγοι (36%), που μάλιστα φαίνεται να αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα για τις γυναίκες του δείγματος, σε σχέση με τους άνδρες. Εξάλλου, σύμφωνα με την έρευνα, φαίνεται ότι μεταβαίνουν για εργασία στο εξωτερικό κυρίως νεότερες σε ηλικία γυναίκες που δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις.

Παλαιότερα άρθρα: