Έρευνα: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους οι Ελληνες δεν γυμνάζονται

Διαβάστε επίσης

Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που επικαλούνται οι περισσότεροι Ελληνες ως δικαιολογία για το γεγονός ότι απέχουν από την φυσική δραστηριότητα, όπως καταγράφουν τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε από από το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με συντελεστές τον καθηγητή στο ΤΕΦΑΑ Χαρίλαο Κουθούρη και τον μεταπτυχιακό φοιτητή Σπυρίδων Δημοσχάκη, αναφέρει ότι η έλλειψη χρόνου, χρημάτων, αλλά και κατάλληλης παρέας «ευθύνονται» για το γεγονός ότι δεν ασκούνται οι Ελληνες.

Η έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος 995 κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ηλικίας 18 ετών έως 66 ετών, εκ των οποίων το 50,55% ήταν άντρες και το 49,45% γυναίκες, σκοπό είχε τη διερεύνηση πιθανής αλληλεπίδρασης μεταξύ του επιπέδου ποιότητας ζωής των Ελλήνων και ποικίλων κοινωνικο-οικονομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (σ.σ. αφορούσε την περίοδο 2010-2011). Για τη, δε, αξιολόγηση του επιπέδου της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε το διεθνές ερωτηματολόγιο SF36.

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ο κυριότερος λόγος που το δείγμα της έρευνας δεν ασκούσε κάποια φυσική δραστηριότητα ήταν η έλλειψη χρόνου. Δεύτερος λόγος αποχής ή μειωμένης συμμετοχής στους χώρους άθλησης ήταν η έλλειψη ικανότητας πληρωμής της συνδρομής που απαιτείται για να γίνει κάποιο άτομο μέλος. Σε ό,τι αφορά κινητικές δραστηριότητες στη φύση (υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής) και δράσεις σε δημόσια πάρκα άθλησης, οι βασικοί λόγοι μη συμμετοχής ήταν η έλλειψη παρέας.

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι η συμμετοχή σε δημοτικά προγράμματα άσκησης εξαρτάται άμεσα από την επάρκεια ή την έλλειψη των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Σημαντικός, επίσης, λόγος αποχής ή μειωμένης συμμετοχής στους χώρους άθλησης ήταν η έλλειψη πληροφόρησης, η έλλειψη παρέας, τα προβλήματα υγείας.

Στην έρευνα έγινε, επίσης, καταγραφή και σύγκριση το πόσο επηρέασε η μείωση του εισοδήματος των συμμετεχόντων τη συμμετοχή τους στις διάφορες μορφές άσκησης καθώς και το ποια είναι η πιθανή μεταβολή σε ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση του εισοδήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Κουθούρη, η οικονομική κρίση επηρέασε την άθληση σε χώρους που απαιτείται συνδρομή (επηρέασε πολύ τους ασκούμενους σε ποσοστό 7%, ενώ το 2,61% δήλωσε πως θα διακόψει πλήρως τη συγκεκριμένη μορφή άσκησης). Τα ίδια περίπου ποσοστά ίσχυσαν και για τις δραστηριότητες στη φύση, καθώς και για τα δημοτικά προγράμματα άσκησης, με τη διαφορά ότι το ποσοστό που δήλωσε πως θα διακόψει τη δραστηριότητα στη φύση ανέρχεται σε 3,64%, ενώ στα δημοτικά προγράμματα σε 3,87%.

Παλαιότερα άρθρα: