Ερωτήσεις Βουλευτών Θεοχάρη & Δανέλλη στον Υπ.Εθνικής Άμυνας

Διαβάστε επίσης

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατέθεσαν οι Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου κ. Σπύρος Δανέλλης και της Β΄ Αθηνών κ. Χάρης Θεοχάρης αναφορικά με την οικονομική και επιχειρησιακή επιβάρυνση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Σύμφωνα με την Κυβερνητική Απόφαση, από τη συνδρομή του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και με την παραδοχή φιλοξενίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ατόμων στα κέντρα-δομές αρμοδιότητάς του θα προκύψουν δαπάνες συνολικού ύψους, κατ’ έτος 73.988.692 ευρώ.

Μέρος του συγκεκριμένου ποσού, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς το ύψος του, προκύπτει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, παρότι αυτός είναι δραστικά μειωμένος, σε σημείο όπου υπάρχουν ελλείψεις ανταλλακτικών και δυσκολίες για τα καύσιμα των εναέριων και επίγειων πολεμικών μέσων των ενόπλων δυνάμεων. Στην πραγματικότητα, οι ένοπλες δυνάμεις καλούνται να καλύψουν τα κενά του κρατικού μηχανισμού αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις που επιβαρύνουν την ομαλή εξυπηρέτηση ακόμη και ιδίων αναγκών του εν ενεργεία προσωπικού τους.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούνται από τον αρμόδιο Υπουργό οι λόγοι σύστασης και το κόστος λειτουργίας ξεχωριστής δομής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, καθώς και οι λόγοι της μη ενεργοποίησης του υπάρχοντος Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων.

Επιπρόσθετα, ζητούνται τα ακριβή ποσά που θα αντληθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου και από πού ακριβώς θα περικοπούν, καθώς και πόσο επιβαρύνεται η εξυπηρέτηση των ιδίων αναγκών των ενόπλων δυνάμεων αλλά και επιχειρησιακά η παραδοσιακή αποστολή τους.

Παλαιότερα άρθρα: