ΕΣΕΕ: 4 δισ. πρέπει να δώσουν οι έμποροι μέχρι το τέλος του 2016

esse
Διαβάστε επίσης

Με νέα ανακοίνωση της η ΕΣΕΕ αναφέρεται στις μεγάλες οφειλές που θα πρέπει να αποπληρώσουν οι έμποροι μέχρι το τέλος του 2016. Οι οφειλές αυτές ανέρχονται στο ποσό των 4 δισ. ευρώ και αφορούν τις σημαντικότερες φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις.

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει ότι τις 4 εργάσιμες ημέρες που απομένουν, μέχρι το τέλος του έτους, ιδιώτες και επιχειρήσεις, πρέπει να ανταποκριθούν σε ένα συνολικό λογαριασμό, που ξεπερνά τα 4 δις ευρώ, «όσο δηλαδή ο μηνιαίος της εορταστικής αγοράς του Δεκεμβρίου», όπως υπογραμμίζει, ενώ χαρακτηρίζει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους, υπέρμετρες και υπέρογκες.

Προκειμένου ο προγραμματισμός των επιχειρήσεων να είναι ο καλύτερος δυνατός και να αποφευχθούν φαινόμενα παρερμηνειών και μη τήρησης των καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν τεθεί, επισημαίνονται και εκείνες οι υποχρεώσεις που εξαιτίας των αργιών του τελευταίου μήνα του έτους έχουν μεταφερθεί στις αρχές του προσεχούς Ιανουαρίου. Πιο αναλυτικά:

Για το μήνα Δεκέμβριο 2016:

– Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
– Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
– Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (για το μήνα Οκτώβριο).
– Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (ΦΠΑ για το μήνα Νοέμβριο Euro 1 δις).
– Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος από 01/07/2015 έως 30/06/2016.
– Καταβολή της 4ης δόσης του ΕΝΦΙΑ, σε περίπτωση κατοχής ακινήτου. ( 700 εκ. ευρώ).
– Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για το 2017, για κατοχή οχήματος. ( 1,2 δις ευρώ).
– Καταβολή μηνιαίων δόσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (630 εκ. ευρώ σε Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία). Αφορά όσους υπόχρεους έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις των Ν. 4321/2015 (100 δόσεις), Ν. 4152/2013 & 4174/2013 («Πάγια ρύθμιση»).
– Τελευταία Δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. (300 εκ. ευρώ)

Σημαντικότερες υποχρεώσεις επιχειρήσεων για το μήνα Δεκέμβριο 2016, οι οποίες λόγω αργιών μεταφέρονται στις αρχές Ιανουαρίου 2017:

– Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015.
– Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) μηνός Νοεμβρίου- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
– Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (μισθωτήριο σε taxisnet).
– Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (για το μήνα Οκτώβριο).
– Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία, (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (για το μήνα Οκτώβριο).
– Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (Άρθρο 64, παρ. 2 του Ν.4172/2013), καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (για το μήνα Οκτώβριο).

Κλείνοντας, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, το ποσό των 4 δις ευρώ που αντιστοιχούν στους εμπόρους αλλά και των υπόλοιπων 2 δις που πρέπει να εξοφλήσει ο κάθε πολίτης μέχρι το τέλος του χρόνου συνεχίζει να δημιουργεί πολλά προβλήματα και θα πρέπει επιτέλους να βρεθεί μία λύση με τους δανειστές προκειμένου να αρχίσουν να υπάρχουν φοροελαφρύνσεις κυρίως στα μικρά εισοδήματα.

Παλαιότερα άρθρα: