Εθνική Τράπεζα: Ασκήθηκαν συνολικά 2.538 Warrants

Διαβάστε επίσης

Συνολικά 2.538 Warrants επί μετοχών έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ασκήθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας άσκησης (9η Άσκηση) όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.

Τα ασκηθέντα Warrants αντιστοιχούν σε 1.391 κοινές μετοχές ήτοι το 0,00002% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με αντίστοιχη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float). Το αναλογούν ποσόν, το οποίο καταβλήθηκε από τους ασκήσαντες τα Warrants προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέρχεται σε Ευρώ 112.803,57.

Η 27-12-2017 ήταν η τελευταία ημερομηνία ασκήσεως των Warrants και βάσει των προβλεπόμενων στο Ν3864/2010 και στην Π.Υ.Σ. 43/2015 η οποία τροποποίησε την Π.Υ.Σ. 38/2012, τα Warrants που δεν ασκήθηκαν έως την ημερομηνία αυτή έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν και έχουν ακυρωθεί από το Τ.Χ.Σ. την 29-12-2017.

Παλαιότερα άρθρα: