Ετήσιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας

Διαβάστε επίσης

Το Τμήμα Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας Ψυχολογίας του City Unity College διοργανώνουν το Ετήσιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο City Unity College, Κτήριο Θησέως 15-17 Σύνταγμα, 20-21 Μαΐου 2016.

Oι συμμετέχοντες στο Συνέδριο θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με φοιτητές και ειδικούς στο χώρο της Ψυχολογίας, καθώς και από άλλα συναφή επιστημονικά πεδία, να παρουσιάσουν και να ακούσουν ερευνητικές εργασίες, να συμμετάσχουν σε διαφορετικά βιωματικά εργαστήρια και να «συνομιλήσουν» αναφορικά με προβληματισμούς, πρακτικές και στρατηγικές διαχείρισης της καθημερινότητας που εμπίπτουν στη Βασική και Εφαρμοσμένη Ψυχολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις στο PsyConference2016@cityu.gr ή στο 211 7109150.

Παλαιότερα άρθρα: