Φαινόμενα σεξισμού σε βάρος γυναικών στη Βουλή διαπιστώνει η γ.γ. Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε επίσης

Έξαρση φαινομένων κυρίως γλωσσικού σεξισμού σε βάρος των γυναικών βουλευτών εντός του Κοινοβουλίου διαπιστώνει η γενική γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε επιστολή της προς την πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κ. Κούβελα επισήμανε ότι δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται στον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό που είναι το ελληνικό Κοινοβούλιο, ζητήματα ανισότητας, τα οποία υποβαθμίζουν τις γυναίκες.

Τόνισε ότι χρειάζεται διαρκή προσπάθεια και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών προκειμένου να γίνει δημοκρατική αναβάθμιση της Βουλής στα θέματα της Ισότητας των Φύλων, να αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα των έμφυλων διακρίσεων.

Για την εφαρμογή της ισότητας και της εξάλειψης των έμφυλων διακρίσεων πρότεινε μια σειρά μέτρα και παρεμβάσεων όπως:

Τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής ώστε να συμπεριλαμβάνει την ισότητα των φύλων ως υποχρέωση που πρέπει να εφαρμόζει η Βουλή.

Ο σεξισμός και ο γλωσσικός σεξισμός να αποτελούν ανάρμοστη συμπεριφορά, να αναφέρονται ευκρινώς ως τέτοια και να υπάρχουν κυρώσεις.

Οι εγκύκλιοι, οι δημοσιεύσεις και οι ανακοινώσεις της Βουλής πρέπει να αφορούν και τα δύο φύλα και ο λόγος που αρθρώνεται να είναι ο αντίστοιχος.

Να γίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ισότητα στο προσωπικό της Βουλής και στους βουλευτές/βουλεύτριες.

Αξιοποίηση του καναλιού της Βουλής ώστε με πολλαπλούς τρόπους να ενημερώνει-ευαισθητοποιεί την ελληνική κοινή γνώμη στα θέματα ισότητας και άρσης των έμφυλων διακρίσεων. Να δημιουργηθεί ειδική ζώνη με θεματικές εκπομπές και με τη συμμετοχή των γυναικών.

Δημιουργία Τμήματος ή Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής της ισότητας των φύλων, μέσα στη Βουλή.

Δράσεις καταπολέμησης της βίας και για τη συμμετοχή γυναικών στη δημόσια ζωή

Με την επιστολή της η κ. Κούβελα γνωστοποίησε στην κ. Κωνσταντοπούλου τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας σε σχέση με δύο θεματικές για την πληρέστερη ενημέρωση της τελευταίας εν όψει της επερχόμενης 10η Συνάντησης Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων στη Νέα Υόρκη στις 29-30 Αυγούστου 2015.

Ενημέρωσε, συγκεκριμένα, για τις δράσεις «Δημοκρατία. Καινοτομίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για μεγαλύτερη συμμετοχή των φύλων χωρίς αποκλεισμούς και όργανα» και «Ειρήνη. Καινοτομίες στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και επιζήμιες πρακτικές κυρίως σε εμπόλεμες καταστάσεις».

Όσον αφορά στην πρώτη θεματική, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) υλοποιεί μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων, δράσεις για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή και στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων και πιο ειδικά ενθαρρύνει την συμμετοχή των γυναικών μεταξύ των άλλων και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, η ΓΓΙΦ προτείνει τη βελτίωση των δεξιοτήτων των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων στην Κεντρική Διοίκηση, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ με στόχο να αναλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις, την ενθάρρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης τόσο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής, την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των Κοινωνικών Εταίρων, την παρακολούθηση εφαρμογής των ποσοστώσεων φύλου, την εισαγωγή γυναικών στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων και τέλος την υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων).

Όσον αφορά τη δεύτερη θεματική, σε διεθνές επίπεδο το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει υιοθετήσει έως σήμερα συνολικά 7 Αποφάσεις με αντικείμενο τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια.

Παλαιότερα άρθρα: