Γερμανία: “η βιομηχανία μας είναι πλέον σε κίνδυνο”

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Δημήτρης Κατσαρός 

Η ένωση Γερμανών Βιομηχάνων απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση Μέρκελ. Έχουμε ανάγκη από επιθετικές επενδύσεις. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανών Βιομηχάνων Urlich Grillo, δήλωσε: «Το δεδομένο ότι η βιομηχανία μας εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστική και οι επιχειρήσεις μας εξακολουθούν να κατέχουν μια καλή θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πλέον σε κίνδυνο».

Το λόπμι που ο Grillo εκπροσωπεί στη Γερμανία θέτει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την ευμάρεια της Γερμανικής Οικονομίας την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης των βιομηχάνων. Επίσης τονίζει ότι η γερμανική βιομηχανία δεν επιθυμεί άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Οι εκκλήσεις στηρίζονται στην παραδοχή ότι η Γερμανική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, την οποία κάνει η ομοσπονδία στη βάση της πρόβλεψής τους για 1,5% ρυθμό ανάπτυξης του τρέχοντος έτους σε αντίθεση με το 2% που αρχικά προέβλεπαν.

Η μείωση της εμπιστοσύνης των Γερμανών Βιομηχάνων οφείλεται κυρίως σε εντάσεις στο διεθνές προσκήνιο και πιο συγκεκριμένα την κρίση στην Ουκρανία. Ο Grillo ανέφερε ότι «Οι πολυάριθμες παγκόσμιες εντάσεις αφήνουν το στίγμα τους – πάνω απ ‘όλα η κρίση στην Ουκρανία».

Αντίστοιχα δήλωσε ότι είναι κοινός στόχος των γερμανών βιομηχάνων και γαλλικής κυβέρνησης η ενίσχυση της γαλλικής οικονομίας, η μείωση της ανεργίας στη Γαλλία και η αναστροφή της υφεσιακής τάσης.

Οι Γερμανοί έχουν μια πολύ δυνατή οικονομία στην Ευρώπη η οποία όμως έχει ανάγκη και επενδύσεις ανάλογες του μεγέθους της. Ένας από τους μεγαλύτερους τομείς της γερμανικής βιομηχανίας είναι ό,τι αφορά την μετάβαση της βιομηχανίας ενέργειας σε εναλλακτικές μορφές. Και οι διεθνείς εντάσεις δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια σε νέες επενδύσεις στον τομέα αυτό.

Η συγκεκριμένη είδηση είναι υψίστης σημασίας και για εμάς επειδή κυρίως μας υπενθυμίζει ότι πέρα από το τραπεζικό σύστημα το οποίο λανθασμένα πολλές φορές βάζουμε στο κέντρο των οικονομικών αναλύσεων, υπάρχει ο άλλος μεγάλος παίχτης που λέγεται βιομηχανία. Και αυτός ο παίχτης έχει συχνά διαφορετικές ανάγκες από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για τους εταίρους μας το ζήτημα της σταθερότητας σε μια ευρώπη (αλλά και στη Γερμανία συγκεκριμένα) που ο σκεπτικισμός κερδίζει γρήγορα έδαφος είναι μείζον – και η ελληνική κυβέρνηση και αντιπολίτευση πρέπει να το έχουν διαρκώς υπόψιν τους.

Παλαιότερα άρθρα: